Oficjalny Serwis Informacyjny

Opłaty za wywóz śmieci

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 3 kwietnia 2020 r. stawki wynoszą:

  1. dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi nie zmienią się i nadal będą wynosiły 33,80 zł za osobę,
  2. dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zmienią się i będą wynosiły 8,50 zł za m3 wody zużytej na cele bytowe.

Od 3 kwietnia 2020 r. obowiązują częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich mieszkańców. Wynoszą one:

  • 2 zł - miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość dla mieszkańców budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, bioodpady kuchenne i bioodpady zielone z takiej posesji nie będą odbierane,
  • 8 zł - na miesiąc od każdego posiadacza Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny) zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwolnienie dotyczy wszystkich mieszkańców bez względu na rodzaj zamieszkiwanych budynków.

Co ważne, aby skorzystać ze zwolnień opisanych powyżej, konieczne będzie złożenie nowych deklaracji wprowadzonych Uchwałą nr XXII/189/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku.

Nowe deklaracje będą musieli złożyć:

  • wszyscy zarządcy budynków wielorodzinnych,
  • właściciele budynków jednorodzinnych, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnień w opłatach.

Pozostali właściciele budynków jednorodzinnych nie muszą zmieniać deklaracji.
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami można dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego Banku Spółdzielczego (ul. Szpitalna 8 lub ul. Staszica 2) lub na swój indywidualny rachunek bankowy, uzyskany z generatora dostępnego na naszej stronie www.

 

 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 1 do Uchwały XXII / 189 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 roku) - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanej budynkiem jednorodzinnym (opłata zależna od liczby mieszkańców)

     

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 2 do Uchwały XXII / 189 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 roku) - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanej budynkiem wielorodzinnym (opłata zależna od zużycia wody)

     

 

Opłatę wnosimy do 15. dnia każdego miesiąca, możliwa jest zapłata z góry za kilka miesięcy. Nie czekajcie Państwo na wezwanie do zapłaty, rachunek albo fakturę z Urzędu Miejskiego, ponieważ gmina takich dokumentów nie wystawi. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą do zapłaty.

Obecnie Gmina Łomianki nie prowadzi wywozów odpadów wielkogabarytowych w systemie wystawkowym.
Odpady wielkogabarytowe można oddawać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK), znajdującego się przy ul. Brukowej w Łomiankach Dolnych (przy oczyszczalni ścieków).


 

Opcje strony

do góry