Oficjalny Serwis Informacyjny

Komunikat dla przedsiębiorców w sprawie kodów PKD (escape roomy)

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) od 1 sierpnia 2020 r., przestaje obowiązywać kod PKD *93.29.  Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna* (nie będzie go można wybrać w CEIDG).

Zostaje podzielony na dwa kody:

  • 93.29.A     Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
  • 93.29.B     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Od 1 sierpnia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o wpis (rozpoczynający działalność gospodarczą), *nie będą mogli wybrać kodu 93.29. Z – mogą wybrać natomiast 93.29.A lub 93.29.B*.

Przedsiębiorcy, którzy składają wniosek o zmianę (nie ma znaczenia czego dotyczy zmiana, tj. nie musi dotyczyć kodu PKD) i posiadają we *wpisie kod 93.29. Z – mogą wybrać 93.29.A lub 93.29.B*.

Przedsiębiorców, którzy mają wskazany we wpisie kod 93.29.Z i nie złożą wniosku o zmianę, nadal mogą posiadać we wpisie kod 93.29.Z (nie będzie on usuwany z wpisu) *ale tylko przez okres 12 m-cy (tj. do 1 sierpnia 2021 r.).* Po tym terminie kod 93.29.Z nie będzie już dostępny, przy czym informujemy, że trwają prace legislacyjne nad zmianami w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które umożliwią CEIDG automatycznie zmiany kodu *93.29.Z na 93.29.B.*

Zalecamy, aby przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym kodem, w szczególności 92.29.A (m.in. escape roomy) dokonali aktualizacji danych wpisowych w zakresie PKD tj.  rodzaju działalności gospodarczej.

 

 

ak
03.08.2020r.
fot.

Opcje strony

do góry