Oficjalny Serwis Informacyjny

Informacja o naborze wniosków PO WER - środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w okresie 10.08.2020 – 21.08.2020 r. odbędzie się nabór  wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

W ramach naboru przyznane zostanie 16 dotacji w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie następujące warunki pkt 1-2: 

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP,
 2. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

W pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby bezrobotne: 

  * z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  * długotrwale bezrobotne: w wieku 25-29 pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (łącznie z okresem bez zatrudnienia przed rejestracją w Urzędzie), w wieku 18-24 pozostające bez
    zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (łącznie z okresem bez zatrudnienia przed rejestracją w Urzędzie), z wykształceniem maksymalnie średnim.

Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia uczestników w projekcie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis *w wymienionym terminie, w siedzibie Urzędu po wcześniejszym 
umówieniu się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110 lub za pośrednictwem portalu: praca.gov.pl

Więcej informacji na stronie: 
https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/-/13039028-informacja-o-naborze-wnioskow-po-wer

 

 

Agnieszka Kowalska
03.08.2020r.
fot.pixabay/kz

Opcje strony

do góry