Oficjalny Serwis Informacyjny

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 

2. Zaświadczenie numerze identyfikacyjnym REGON.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel.22 888 98 56 lub 666 834 548 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Parkowa 2, tel.22 888 98 56 lub 666 834 548 

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania wyposażenia, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe itp.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022.2000)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz.U.2020.2211 ze zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. 2017.2166 ze zmianami)  

 

Opcje strony

do góry