Oficjalny Serwis Informacyjny

Realizacje inwestycyjne w roku 2020

 

Inwestycje i remonty - listopad-grudzień 2020 r.

 •  Przebudowa ul. Parkowej na odcinku pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada - zad.2018/22

 • Rozbudowa ul. Długiej na odc. 590 m od ul. Wiślanej w Łomiankach wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury  wod – kan, energetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Długiej” – zad 2013/03 

 • Przebudowa ulicy Jeziornej w Łomiankach na odcinku od ul. Strumykowej do ul. Spokojnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej” – zad. 2015/06 

Inwestycje i remonty - lipiec-sierpień 2020 r.

Prace zrealizowane:
 • Zakończenie robót budowlanych polegających na odtworzeniu konstrukcji drogowej ul. Pogodnej na całej jej długości;

 • Zrealizowanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem poboczy wzdłuż ul. Pogodnej na odcinku od ul. Akinsa do ul. Mickiewicza wzdłuż istniejącego ogrodzenia szkoły podstawowej oraz wykonanie fragmentów pobocza chłonnego wzdłuż ul. Pogodnej;

Inwestycje i remonty - maj 2020 r.

Prace, pomimo wyjątkowej sytuacji, prowadzone są zgodnie z planem i harmonogramem.

 • Czyszczenie odwodnienia: I etap zakończony m.in. przy ul. Krzywej, Akacjowej, Wiosennej, Staszica, Zachodniej,Dolnej, Jedności Robotniczej, Armii Poznań, Konarskiego, Kamienistej, al. Chopina.

 • Konserwacja oznakowania przeprowadzona na wniosek mieszkańców: ul. Kasprzaka róg Włościańskiej (ustawiono dwa nowe lustra drogowe poprawiające bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowania)

 • Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przeprowadzone w maju: ul. Szkolna, Okrężna, Osiedlowa, Bołtucia, Kiepury, Jeziorna, Baczyńskiego, Szpitalna,Sierakowska (od Warszawskiej do DK7), Warszawska 153, Staszica, Warszawska róg Mokrej, Jedności Robotniczej(głównie przy studzienkach), Paderewskiego róg Wspólnej, Podbipięty, Skrzetuskiego, Szymanowskiego,Strzelecka, Lutza, przy pętli w Dąbrowie (Zachodnia róg Sierakowskiej)

 • Równanie dróg gruntowych z doziarnianiem i zagęszczeniem na działkach drogowych należących do gminy: ul. Lotników Alianckich w Dziekanowie Leśnym (pozostałe ulice zostaną odtworzone po robotach wodno-kanalizacyjnych), Poziomkowa, Rolnicza (sięgacze), oraz ulice w Dziekanowie Bajkowym (bez Sienkiewicza, Baśniowej i Kopciuszka ze względu na budowę infrastruktury podziemnej), Truskawkowa, Porzeczkowa, Cyprysowa, Jałowcowa, Gwiaździsta, Wiśniowa, Ogrodowa, Kościelna Droga, Cebertowicza, Brzóski, Koncertowa, al. Chopina.

 

 • Odnowienie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych m.in. przy ul. Baczyńskiego

 

 • Przejścia dla pieszych: al. Chopina i ul. Włościańska. Odtworzenie oznakowania poziomego: ul. Warszawska na odcinku Wiślana – DK 7 oraz na rondzie Warszawska/Brukowa, ul. Brukowa, ul. Akacjowa
 • Przejścia dla pieszych: al. Chopina i ul. Włościańska
 • Rozbudowa i przebudowa kolizji teletechnicznych: ul. Długa (odcinek Wiślana – Wąska)

Kończą się prace polegające na przebudowie kolizji branży teletechnicznej z zaprojektowanym układem
drogowym w ciągu ul. Długiej na odcinku 590 m od ulicy Wiślanej. W czerwcu rozpocznie się rozbiórka
istniejącej nawierzchni oraz budowa systemów odwodnienia pasa drogowego. W związku z powyższym mogą się pojawić większe utrudnienia w ruchu na tym odcinku drogi. Prace potrwają do 30.11.2020 r.

Zrealizowane i trwające prace inwestycyjne:

 • Zakończył się proces budowy wagi na terenie GPSZOK. Konieczność jej budowy wynikała z zaleceń pokontrolnych otrzymanych przez gminę w 2017 r. po przeprowadzonej przez WIOŚ kontroli w okresie 18.07–31.08.2017. Waga będzie służyła do ważenia odpadów odbieranych z terenu GPSZOK.
 • Zakończono rozbudowę parku linowego w Łomiankach.
 • Wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przyległego do Jeziora Fabrycznego, tym samym rozpoczęto proces porządkowania terenu wzdłuż Strugi Dziekanowskiej.
 • Zakończono proces przygotowywania dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.
 • Zakończono proces przygotowania projektu boiska wielofunkcyjnego w Kiełpinie.
 • Zakończono doposażenie wentylacji w systemy chłodnicze Przedszkola Samorządowego przy ul. Akinsa 8 w Łomiankach.
 • Doposażono budynek świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej w urządzenia chłodniczo-grzewcze.
 • Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy budowy bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Łomianki.
 • Zakończono aktualizację dokumentacji technicznej ul. Ogrodowej w Łomiankach na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej.
 • Wykonano dokumentację doposażenia istniejącego placu zabaw przy ul. Waligóry w Dziekanowie Bajkowym. Trwa odbiór dokumentacji.
 • Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej ul. Paderewskiego na dwóch odcinkach: od ul. Rolniczej do ul. Wspólnej oraz od al. Chopina do ul. Kościelna Droga.
 • Wykonano dokumentację projektową placu zabaw przy ul. Akacjowej wraz z oświetleniem. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

 

Remonty i prace porządkowe - kwiecień 2020 r.

 • Od 1 do 10 kwietnia prostowano i uzupełniano pionowe oznakowanie uliczne (główne ciągi komunikacyjne, zgłoszenia od Straży Miejskiej i mieszkańców oraz portalu NaprawmyTo).
 • Od 14 do 15 kwietnia naprawiano nawierzchnię ul. Brzegowej (wyrównanie, doziarnienie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej drogi, czyli doziarnienie destruktem asfaltowym).

fot. ul. Brzegowa 

 • Od 16 do 17 kwietnia naprawiono nawierzchnię ul. 6 Pułku Piechoty (wyrównanie, doziarnienie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej drogi, czyli doziarnienie destruktem asfaltowym).

fot. ul. 6 Pułku Piechoty 

 • 20 kwietnia naprawiono nawierzchnię ul. Jeziornej przez wyrównanie, doziarnienie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej drogi (doziarnienie destruktem asfaltowym).

fot. ul. Jeziorna 

 • 22 kwietnia rozpoczęto prace na ulicach gruntowych Dąbrowy Zachodniej (ul. Zachodnia, Sierakowska, Łuże, Ułanów Jazłowieckich, Zielona, Prosta, Równoległa), na ul. Miłej, Odysei oraz w Sadowej.

fot. ul. Zachodnia 

 • Od 14 do 17 kwietnia częściowo wyremontowano nawierzchnię bitumiczną ulic Dąbrowy (ul. Dolna, Długa, Wąska, Wydmowa, Żywiczna), Dziekanowa Leśnego (ul. Konopnickiej) oraz ul. Poziomkową i Wędkarską.

fot. ul. Wędkarska 

 • Od 20 do 21 kwietnia częściowo wyremontowano nawierzchnię bitumiczną ulic: Ogrodowej, sięgacz ul. Rolniczej do KMŁ, Fabrycznej, Wiślanej, Włościańskiej.

fot. ul. Wiślana 

22 kwietnia odtworzono oznakowanie poziome (pasy) ul. Warszawskiej na odcinku od Graniczki do Wiślanej (oś jezdni, skrzyżowania) oraz zakończono odtwarzanie pasów na ul. Wiślanej (skrzyżowanie z Raabego oraz Chopina). Prace prowadzono w godzinach nocnych.

fot. ul.Warszawska 

 • 22 kwietnia rozpoczęto remont nawierzchni bitumicznej ulic Burakowa i okolicy (Brukowa do oczyszczalni, Łąkowa, Poniatowskiego, Kościuszki, Czarnieckiego, Przyłuskiego, Olszynowa, Wólczyńska, pozostałe ulice według planu objazdu w kolejnym tygodniu).

 fot. ul.Poniatowskiego 

 • 21 kwietnia zakończyły się prace w zakresie odtworzenia oznakowania poziomego (pasy), głównie poprawiające bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych (ulice: Chopina, Spokojna, Włościańska, Kmicica, częściowo Wiślana od Rolniczej w stronę wału oraz Akacjowa)

fot. ul.Włościańska

 • 23 kwietnia odtwarzano oznakowania poziome ul. Warszawskiej oraz na rondzie Brukowa/Warszawska. Prace prowadzono w godzinach nocnych.

fot. Rondo ul. Brukowa / ul. Warszawska 

 • Planowane odtworzenie oznakowania poziomego na ul. Konopnickiej i Miłej po zakończeniu prac wodno-kanalizacyjnych w rejonie Dziekanowa Leśnego.
 • Od 27.04 rusza wykonanie konserwacji odwodnienia ulicznego w postaci czyszczenia wpustów, przykanalików oraz studni chłonnych (w niektórych przypadkach z wymianą warstw filtrujących) na ulicach: Dolnej, Zachodniej, Armii Poznań, Chopina.

 


ul. Paderewskiego
Opracowanie koncepcji planu zagospodarowania ul. Paderewskiego - w ramach zadania inwestycyjnego 2020/08

 

Opcje strony

do góry