Oficjalny Serwis Informacyjny

2022

  • zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej  w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej zad 2018/15 – etap 1

W ramach zadania zostało wykonane zagospodarowanie terenu mające na celu stworzenie infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej z uwzględnieniem inicjatyw i sugestii mieszkańców.

Zakres prac etapu 1 obejmował m.in. budowę delikatnie wijącej się ścieżki pieszej o szerokości 1,5 m o nawierzchni  wodoprzepuszczalnej mineralno – epoksydowej wraz z oświetleniem.

Wzdłuż ścieżki wybudowana została strefa rekreacyjna obejmująca istniejącą kurtynę wodną, strefa aktywna z montażem trzech trampolin z bezpieczną nawierzchnią oraz strefa wejścia z podświetlanym słupem  informacyjnym oraz elementów małej architektury w skład której wchodzą ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

              

 

  • modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych” – 2015/20.

W ramach zadania została wykonana modernizacja placu zabaw w zakresie budowy nawierzchni bezpiecznej z piasku w obrzeżach poliuretanowych, wymiany urządzeń zabawowych, montażu elementów małej architektury oraz wyrównania terenu i obsiania trawą.

    

  • dostawa i montaż karuzeli integracyjnej na placu zabaw przy ul. Akacjowej 20a w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych” – 2015/20.

W ramach zadania  plac zabaw został doposażony w karuzelę integracyjną wraz z bezpieczną nawierzchnią, chodnikiem oraz elementami małej architektury: ławkami, tablicą regulaminową i koszem na śmieci.

  •  Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim – 2022/05

W ramach zadania  wykonano miasteczko ruchu drogowego które odzwierciedla zminiaturowany układ drogowy przeznaczony do nauki przepisów ruchu drogowego. Miasteczko składa się  z oznakowania poziomego w postaci linii krawędziowych, osiowych i segregacyjnych malowanych chemoutwardzalna farbą.

 

  • Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Przyłuskiego i Sobieskiego – etap 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego” – zad. 2019/38.

W ramach inwestycji na Skwerze Niepodległości w Burakowie, zostały wykonane dwa ciągi piesze, jeden o nawierzchni mineralnej,  drugi z desek kompozytowych z okalającą ciąg ławką.

Rabaty zostały nasadzone bylinami oraz  trawami ozdobnymi różnych gatunków. Założeniem projektu było wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pozbawionej barier z zachowaniem dawnego klimatu Burakowa.

      

  • Wykonanie elementów małej architektury wraz z budową  boisk w istniejącym zespole rekreacyjno - sportowym na działce ew. nr 143/3 obręb 0004 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Rodziewiczówny w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych” – zad. 2015/20.

    W ramach inwestycji zostały wykonane  boisko do koszykówki do gry 3X3 zawodników, boisko do badmintona i piłki plażowej, obydwa boiska zostały ogrodzone piłkochwytami. Wybudowano również ściankę wspinaczkową oraz urządzenie treningu kalistenicznego. Teren został wyposażony w elementy małej architektury: ławki, kosze do segregacji oraz tablicę z regulaminem. Przestrzeń rekreacyjna została doświetlona lampami solarnymi.

             

Opcje strony

do góry