Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikaty

  • Ulica Fabryczna - zmiana organizacji ruchu

Od 22 lutego 2021 r. obowiązuje nowa, czasowa organizacj ruchu na ulicy Fabrycznej. Prace będą obejmowały w pierwszej kolejności III etap, czyli odcinek od ulicy Spokojnej do Wiślanej, zgodnie z projektem: OR 3.3, OR 3.4, OR 3.5 ( w załączeniu). Odcinek będzie zamknięty dla ruchu pojazdów z wyjątkiem mieszkańców dojeżdzających do posesji.

19.02.2021

  • Budowa ul. Ogrodowej


W związku z przystąpieniem do wykonywania aktualizacji dokumentacji projektowej pasa drogowego ulicy Ogrodowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Rolniczej, prosimy mieszkańców tego odcinka ulicy o zgłaszanie nowych i aktualizację lokalizacji istniejących wjazdów do posesji. Uzyskane od Państwa dane posłużą Projektantowi do zaktualizowania Państwa potrzeb w tym zakresie. 
Druk zgłoszenia (link poniżej)  należy wypełnić załączając mapkę z zaznaczoną lokalizacją wjazdu ( odległość  bramy od granicy działki).
https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/7260,WNIOSKI-FORMULARZE-KARTY-ZGLOSZENIA.html
Gotowy wniosek z załącznikiem należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego przy ulicy Warszawskiej 115 w Łomiankach do dnia 25 marca 2020 r.

Pomoc w wypełnianiu wniosku można uzyskać  telefonicznie w Wydziale Inwestycji i Remontów pod numerem 22 888 98 32.

Zjazdy nie zgłoszone mogą nie zostać uwzględnione w dokumentacji projektowej.

16.03.2020

 

  • ulica M. Konopnickiej

W związku z trwającym procesem wykonania dokumentacji projektowej budowy ulicy Konopnickiej, Burmistrz Łomianek zaprasza wszystkie zainteresowane tą inwestycją osoby do konsultacji społecznych.

Z propozycją projektową można zapoznać się w  dniach 10-13 marca 2020 r. w godzinach 10.00-14.00. w Wydziale Inwestycji i Remontów ul. Warszawska 71 p.1
Zapraszamy.

 

  • Informacja dot. ulicy Długiej 

W dniu 5 marca 2020 roku podpisana została umowa na budowę ulicy Długiej.
Zakres inwestycji  obejmuje  590 m ciągu komunikacyjnego.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest na grudzień 2020 roku.
Serdecznie przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z prowadzeniem robót i prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość.

10.03.2020

  • Budowa ul. Paderewskiego

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej w zakładce:  infrastruktura drogowa
znajduje się opracowanie dokumentacji projektowej ul. Paderewskiego, zwracamy się do Państwa z zapoznaniem się z koncepcją planu zagospodarowania dwóch projektowanych odcinków ulicy:
    • odcinek od ul. Rolniczej do ul. Wspólnej,
    • odcinek od al. Chopina do ul. Kościelna Droga.
Zainteresowane osoby mogą się zapoznać z koncepcją do dn. 23.04.2020 r. ewentualne uwagi należy zgłaszać pisemnie na adres agata.stefanska@lomianki.pl

9.04.2020

Opcje strony

do góry