Oficjalny Serwis Informacyjny

Realizacje inwestycyjne w roku 2020

Inwestycje zakończone w I kwartale 2020 r. 

 

 • ul. Miła oraz ul. Konopnickiej - budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej -zasilenie w wodę i odbiór ścieków z budynków mieszkalnych. Zakres do wykonania: 2200 m sieci kanalizacyjnej oraz trzy przepompownie ścieków i 2059,2 m sieci wodociągowej. 

  

 • ul. Paderewskiego i ul. Vivaldiego  - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zakres do wykonania: 619,4 m sieci kanalizacyjnej oraz 649,5 m sieci wodociągowej. Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie. 

  
 

 • ul. Baczyńskiego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Zakres do wykonania: 181,2 m sieci kanalizacyjnej oraz 317,4 m sieci wodociągowej. Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie. 

  

 • ul. Długa -budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tych sieci do granic nieruchomości gruntowych drogi dojazdowej do posesji  - Zakres do wykonania: 125,3 m sieci kanalizacyjnej i 125,3 m sieci wodociągowej. 19.03.2020 r. wykonano również nakładkę asfaltową. Wykonawca jest w trakcie zgłaszania inwestycji do odbioru końcowego. 

  

 • Budowa sieci wodociągowej w ramach kontraktu: budowa sieci wodociągowej ul. Kolejowej od posesji 59 do skrzyżowania z ul. Kamienistą; budowa przejścia poprzecznego sieci wodociągowej pod drogą krajową (DK7), na wysokości skrzyżowania z ul. Szpitalną. Zakres do wykonania: 96 m sieci wodociągowej ul. Kolejowej do ul. Kamienistej oraz 29 m sieci wodociągowej (przejście poprzeczne) do ul. Szpitalnej. 
  Wykonawca uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

 

Inwestycje w trakcie realizacji

 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulic: Szymczaka, Asnyka (od ul. Miłej do Kolejowej), Reymonta, Niskiej (od ul. Miłej do Pogodnej), Miodowej, Wierzbowej, Norwida, Słowackiego, Pogodnej, Torfowej (od ul. Miłej do posesji 31) oraz dróg dojazdowych do posesji przy ul. Miłej 22-22A i Miłej 12-12C na terenie gminy Łomianki.

Zakres do wykonania: 4694,3 m sieci kanalizacyjnej – wykonano 3849,3 m (82%), w tym jedną przepompownię ścieków, oraz 4799,4 m sieci wodociągowej – wykonano 1007,9 m (21%).

Planowane zakończenie inwestycji: 13.08.2020 r.

Wykonawca realizuje zadanie przy udziale ośmiu, dziewięciu brygad budowlanych. Obecnie roboty prowadzone są przy ulicach: Miodowej, Niskiej, Reymonta, Pogodnej, Konopnickiej (sięgacz obok nr. 22 oraz nr. 12-14 ), Torfowej, Wierzbowej, Asnyka. 

 • zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej ulic Baśniowej, Kopciuszka i Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki oraz zaprojektowanie i budowa sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie KPN, PAN, SZPZOZ, gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa.

Zakres do wykonania: łącznie 745 m sieci kanalizacyjnej i 6880 m sieci wodociągowej oraz jedna przepompownia ścieków.

Biuro projektowe przekazało projekt zagospodarowania terenu do uzgodnień branżowych dla sieci wodociągowej ulic: Baśniowej, Kopciuszka i Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym. Dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, Polskiej Akademii Nauk, Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa biuro projektowe jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Planowane zakończenie inwestycji: 30.11.2020 r. 

 

Inwestycje rozpoczęte z procedurą przetargową

 •   Budowa przejść poprzecznych sieci wodociągowej pod trasą krajową DK7: 

            a) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 225 mm od skrzyżowania ul. Racławickiej z ul. Kolejową do skrzyżowania ul. Rajskiej z ul. Kolejową w  Łomiankach. 
           b) Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DZ 160 mm na wysokości skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Agawy w Łomiankach. Zakres do wykonania: a) 69,5 m sieci wodociągowej, b) 84,5 m sieci wodociągowej. Wpłynęły trzy oferty, ZWiK jest w trakcie wyboru wykonawcy. 

 • Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Prace obejmują drogi dojazdowe do ul. Kościelna Droga – działka nr ew. 1226/9 i nr ew. 1237/3 oraz posesji: 14-14A, 38-38N, 45-45C i 52-52R; drogi dojazdowe do posesji przy al. Chopina 26-26S, 28-28G oraz 50-50A; ul. Moniuszki (od al. Chopina do ul. Kościelna Droga); ul. Bacewicz; ul. Niemena; ul. Mozarta; ul. Bogusławskiego; ul. Kamińskiego (od ul. Kościelna Droga do działki nr ew. 56/1); ul. Bacha; ul. Elsnera oraz budowę technologicznego przewodu tłocznego ul. Wiślanej (od ul. Szczytowej do ul. Warszawskiej). 

Zakres do wykonania: 3818 m sieci wodociągowej i 4696 m sieci kanalizacyjnej oraz jedna przepompownia ścieków. 


Termin składania ofert upływa 16.04.2020 r.

Opcje strony

do góry