Oficjalny Serwis Informacyjny

Posiedzenie Rady Młodzieżowej

online

09.04.2021 18:00

Dla dzieci: Nie

Bilety: Nie

Organizator:
Przewodniczący Rady Młodzieżowej

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Zaprezentowanie zmian w statutu Rady Młodzieżowej.
4. Głosowanie nad zmianami proponowanymi.
5. Określenie dalszej pracy Rady Młodzieżowej i dyskusja nad pomysłami na dalszą działalność  na 2021 rok w dobie epidemii SARS-COV-2. 
7. Omówienie bieżącej pracy Prezydium Rady od ostatniej sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad. utu Rady Młodzieżowej.

4. Głosowanie nad zmianami proponowanymi.
5. Określenie dalszej pracy Rady Młodzieżowej i dyskusja nad pomysłami na dalszą
działalność na 2021 rok w dobie epidemii SARS-COV-2.
7. Omówienie bieżącej pracy Prezydium Rady od ostatniej sesji
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie obrad

Opcje strony

do góry