Oficjalny Serwis Informacyjny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Webinar - Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w rezerwacie przyrody „Jezioro Kiełpińskie”

online

09.06.2021 18:00

Dla dzieci: Nie

Bilety: Nie

Organizator:
Urząd Miejski w Łomiankach

 
Urząd Miejski w Łomiankach planuje realizację ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w rezerwacie przyrody „Jezioro Kiełpińskie”. Powstanie takiej ścieżki jest jednym z zadań projektu planu ochrony dla tego rezerwatu. Ścieżka nie będzie ingerowała w znacznym stopniu we własność prywatną. Dodatkowo umiejscowienie jej w rezerwacie przyrody będzie miało bardzo duży wymiar edukacyjny i przyczyni się do skanalizowania ruchu turystycznego na terenie rezerwatu, a tym samym pozwoli ograniczyć go do terenu ścieżki.
Przygotowana koncepcja zakłada, że w przeważającej części trasy ścieżki pozostawiona zostanie istniejąca nawierzchnia gruntowa, a sama ścieżka przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie lustra wody. W ramach ścieżki (zgodnie z koncepcją) powstaną też drewniane słupki i tablice edukacyjne, kilka ławek, oraz umiejscowiona na działce gminnej wieża widokowa. 
 

Opcje strony

do góry