Oficjalny Serwis Informacyjny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

9 czerwca

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Akcja obejmuje zbiórkę jedynie odpadów wielkogabarytowych, tj. odpadów, których ze względu na swoje rozmiary lub masę, nie można umieszczać w typowych pojemnikach. Inne odpady w tym m.in. gruz, odpady z remontów lub budowy, bieżące odpady komunalne z gospodarstw domowych nie będą przyjmowane.

Prosimy o nie pozostawianie odpadów obok kontenerów oraz w miejscach, z których kontenery zostały zabrane. Akcja będzie nadzorowana i monitorowana przez pracowników Urzędu Miejskiego i Straż Miejską. Kontenery będą podstawiane w godzinach 8.00-12.00.

9 czerwca
-
ul. Partyzantów przy placu zabaw
- ul. Długa przy nr 66
- ul. Zachodnia róg ul. Sierakowskiej
- ul. Francuska przy Zawilca

[obrazek]

Opcje strony

do góry