Oficjalny Serwis Informacyjny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

6 czerwca

Wybory do Rady Sołeckiej Sadowa

Zarządzeniem nr RAG.0050.24.2013 z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łomianki

Zarządzenie Nr RAG.0050.50.2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr RAG.0050.24.2013 z dnia 19 marca 2013 r., w sprawie wyznaczenia miejsc i godzin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łomianki

w sołectwie Sadowa odbędą się w dniu 6 czerwca 2013 r. o godzinie 18.00 (18.20*) w Szkole Podstawowej w w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35.

Dla dokonania ważnego wyboru Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 25 stałych mieszkańców sołectwa.

* §4 pkt. 4, Załącznik nr 2 do Statutu Samorządu Mieszkańców  przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach nr XVIII/112/2004 z dnia 30 marca 2004 r.

Planowany porządek obrad obejmuje:
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Opcje strony

do góry