Oficjalny Serwis Informacyjny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

28 grudnia

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku zwołuję nadzwyczajną XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 28 grudnia 2017 roku (czwartek), o godz. 08.00 w sali konferencyjnej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach  - z następującym porządkiem obrad:

I.    Otwarcie obrad.
II.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1.    zmiany Uchwały XXXVII / 440 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2017, [obrazek]

2.    ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, [obrazek]
3.    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek, [obrazek]
4.    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek, [obrazek]
5.    rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łomianek. [obrazek]
III.    Zamknięcie obrad sesji.

Opcje strony

do góry