Oficjalny Serwis Informacyjny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

27 lipca

XLIV Sesja Rady Miejskiej

XLIV Sesja Rady Miejskiej
27 lipca, godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łomiankach stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Łomianki do Uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 roku zwołuję 
nadzwyczajną XLIV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach 
na dzień 27 lipca 2018 roku (piątek), o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Podjęcie uchwał w sprawie:
III. Zamknięcie obrad sesji.

Tadeusz Krystecki,
Przewodniczący Rady Miejskiej

Opcje strony

do góry