Oficjalny Serwis Informacyjny

Telefony alarmowe

[obrazek]112
jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej UE.

służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Komisariat Policji w Łomiankach
ul. Warszawska 87, 05-092 Łomianki
telefon dyżurny czynny całą dobę: 22 732 11 20 
fax: 47 724 38 30

Rejon służbowy nr 1
st.sierż. Jacek ADAMCZYK,
tel. kom. 600-997-647

Rejon służbowy nr 2
asp. szt. Marcin OHIRKO,
tel. kom. 600-997-641

Rejon służbowy nr 3
asp. szt. Łukasz Szpojankowski,
tel. kom. 600-997-664
Straż Miejska w Łomiankach
ul. Warszawska 87, 05-092 Łomianki
tel. 22 751 35 03
fax 22 751 40 83
tel. alarmowy: 986
www. strazmiejska.lomianki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna Łomianki
ul. Wiejska 12, 05-092 Łomianki
tel. 22 751 32 22

Ochotnicza Straż Pożarna Dziekanów Polski
ul. Rolnicza 427,
05-092 Dziekanów Polski
Pogotowie wodociągowe
tel. 0 606 399 893

Pogotowie energetyczne
tel. 991

Awarie oświetlenia ulicznego
tel. 22 768 62 32 (konserwator)
tel. 22 751 35 03 (Straż Miejska)

Awarie sygnalizacji świetlnej
tel. 501-260-930

Brak odbioru odpadów komunalnych i segregowanych
Zgłoszenie reklamacji:
tel. 22 768 62 25,
e-mail: odpady@poczta.lomianki.pl

Brak odbioru odpadów zielonych
zgłoszenie reklamacji
tel. 22 768 62 25


 
 
 

Opcje strony

do góry