Oficjalny Serwis Informacyjny

Urząd Miejski

Od 16 marca br. do odwołania Urząd Miejski w Łomiankach wprowadził ograniczenia w funkcjonowaniu dla Interesantów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego: 

  • w poniedziałki w godz. 10.00-18.00
  • od wtorku do piatku w godz. 8.00-16.00

BURMISTRZ ŁOMIANEK
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@lomianki.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. TECHNICZNYCH
Paweł Bohdziewicz
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@lomianki.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. SPOŁECZNYCH
Witold Gawda
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@lomianki.pl
 

SEKRETARZ
Artur Gajowniczek
tel. 22 768 63 01
email: sekretarz@poczta.lomianki.pl

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@lomianki.pl

 

Urząd Miejski, ul. Warszawska 115

Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Naczelnik - Judyta Niedźwiedź
tel. 22 768 63 28
email: judyta.niedzwiedz@lomianki.pl

Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik - Grażyna Tymieniecka
tel. 22 768 63 10, 768 63 32
email: grazyna.tymieniecka@lomianki.pl

Referat Kadr
Kierownik - Edyta Pełka
tel. 22 768 63 25
 
Biuro Rady Miejskiej
Magdalena Kowalska, Justyna Wichowska
tel. 22 768 63 41
 
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Jadwiga Choroś
tel. 22 768 63 22

Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
Naczelnik - Elżbieta Kilińska
tel. 22 768 63 16, 22 768 63 15

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik - Małgorzata Kępa
tel. 22 768 63 17
tel. 22 768 63 08,  22 768 63 45  -  wymiar  podatków  lokalnych od osób fizycznych  (informacje/decyzje)
tel. 22 768 63 17  -  wymiar  podatków lokalnych od osób prawnych (deklaracje) 
tel. 22 768 63 14  -  księgowość  podatków lokalnych (płatności)
tel. 22 768 63 18 -  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (deklaracje /płatności )  
email: malgorzata.kepa@lomianki.pl
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Aneta Porębska
iod@poczta.lomianki.pl
 
Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wichowska
iod@poczta.lomianki.pl

Urząd Miejski, ul. Warszawska 71

Wydział  Inwestycji i Remontów
Naczelnik - Krzysztof Cyra
tel. 22 768 62 31, 22 768 62 32
 
Referat Funduszy Zewnętrznych
Kierownik - Aleksandra Jankowska
tel. 22 768 62 16
email: aleksandra.jankowska@lomianki.pl

Referat Zamówień Publicznych
Kierownik - Aneta Witkowska
tel. 22 768 62 09, fax 22 768 62 29
email: aneta.witkowska@lomianki.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik - Piotr Kaczmarczyk 
tel. 22 768 62 08, 22 768 62 24
tel. 22 768 62 25 - zgłoszenia i reklamacje odbioru odpadów

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Naczelnik - Piotr Kowalski
tel. 22 768 62 33, 22 768 62 34 - zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym
tel. 22 768 62 05, 22 768 62 06 - zagadnienia związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami 
email: piotr.kowalski@lomianki.pl

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Główny Specjalista ds. obronnych - Henryk Łazarski
tel. 22 768 62 02
email: henryk.lazarski@lomianki.pl

Urząd Miejski,  ul. Staszica 2

Wydział Edukacji
Naczelnik - Jadwiga Idziaszek
tel. 22 768 62 41, 22 768 62 19, 22 768 62 11, 22 768 62 12, 22 768 62 42
email: jadwiga.idziaszek@lomianki.pl

Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Promocji i Mediów
Naczelnik - Monika Jakubiak-Rososzczuk
tel. 22 768 62 18, 22 768 62 15
 
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
tel. 22 768 62 10


Urząd Miejski Świetlica Miejska w Burakowie
ul. Parkowa 2

 
Referat Spraw Społecznych
Kierownik - Agnieszka Bieniek
p.o. Kierownika - Jolanta Pająk
tel. 22 768 62 22, 22 768 62 21
tel. 516-768-500
 

Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
Kierownik - Agnieszka Wróblewska

tel. 22 888 98 76 - sprawy związane z prawem jazdy

tel. 22 888 98 75 - sprawy związane z rejestracją samochodów

e-mail: ktlomianki@pwz.pl

poniedziałek od 10.00 do 18.00 - rejestracja pojazdów do 17.30
wtorek - piątek od 8.00 do 16.00 - rejestracja pojazdów do 15.30

Opcje strony

do góry