Oficjalny Serwis Informacyjny

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Miasta i Gminy Łomianki - Raport

15 listopada br. został opracowany raport podsumowujący projekt "Inwentaryzacja Źródeł Ciepła na terenie Miasta i Gminy Łomianki". 
Zadanie polegało na przeprowadzeniu ankietyzacji wśród przedstawicieli wszystkich gospodarstw domowych i lokali użytkowych na terenie gminy.

Inwentaryzacja trwała od 13 września do 15 października 2021. Ogółem zostało zinwentaryzowanych 11 175 budynków. Dla 434 adresów nie wskazano źródła ogrzewania.

Podstawowe wnioski po inwentaryzacji

  • dominującymi źródłami ogrzewania budynków w naszej gminie są ogrzewanie gazowe (9673) i ogrzewanie elektryczne (838),
  • pieców pozaklasowych typu kopciuch, w których można palić tylko do końca 2022 roku jest 334 szt.
  • popularnymi źródłami ogrzewania są kominki (ponad 1400 szt.) z których zdecydowana większość nie spełnia wymagań ekoprojektu (1290), a tym samym mogą być użytkowane do końca 2022 r. Kominki są w większości budynków dodatkowym źródłem ogrzewania a nie głównym,
  • mieszkańcy gminy deklarują dla ponad 800 szt. budynków zamiar modernizacji źródeł ciepła.

Piotr Kaczmarczyk
17.11.2021

Opcje strony

do góry