Oficjalny Serwis Informacyjny

Flora doliny łomiankowskiej

Kontynuując prace nad rozpoznaniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego, identyfikacji walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz określenia uwarunkowań dla koncepcji zrównoważonego rozwoju gminy Łomianki, w maju 2009 roku przystąpiono do realizacji drugiego etapu prac nad kompleksowym opracowaniem o środowisku przyrodniczym Łomianek - zlecone zostało wykonanie raportu o charakterze opracowania ekofizjograficznego problemowego na temat krajobrazu i roślinności rzeczywistej gminy Łomianki.

Głównym celem opracowania jest przedstawienie różnorodności krajobrazu i roślinności gminy oraz próba ich waloryzacji, a także określenie przyrodniczych uwarunkowań w planowaniu przestrzennym w gminie.

 1. Raport - Krajobraz i roślinność rzeczywista gminy Łomianki
 2. Rys. nr 1
 3. Rys. nr 2
 4. Rys. nr 3
 5. Rys. nr 4
 6. Rys. nr 5
 7. Rys. nr 6
 8. Rys. nr 7
 9. Rys. nr 8
   

Opcje strony

do góry