Oficjalny Serwis Informacyjny

Przekaż 1% podatku

Warto wspierać organizacje pożytku publicznego (OPP) działające na rzecz mieszkańców naszej gminy i przekazać im podatek przy rocznym rozliczeniu PIT.

Podatnik nie ponosi żadnych kosztów, przekazując 1% podatku, a sam wybór organizacji przy wypełnianiu PIT jest bardzo prosty - wystarczy wpisać jej nazwę oraz numer KRS. Szacuje się, że 57% Polaków nie korzysta z tej możliwości. A szkoda, bo można w ten sposób pomóc m.in. osobom chorym, dzieciom, seniorom, osobom niepełnosprawnym i bezdomnym, wspierać ekologię, organizację imprez kulturalnych oraz opiekę nad zwierzętami.

Przedstawiamy organizacje pożytku publicznego, które mają siedzibę w gminie Łomianki:

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach (KRS: 0000337794): prowadzi działalność edukacyjną, prozdrowotną, kulturalną, sportową, artystyczną i krajowo-turystyczną dla osób w wieku przed- i emerytalnym.

Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom (KRS: 0000030333): organizacja z Sadowej. Priorytetem są dla niej działania, które pomagają lepiej funkcjonować osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Prowadzi dwa ośrodki terapeutyczne, promuje twórczość osób niepełnosprawnych, wspiera działania integracyjne i wolontariat.

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” (KRS: 0000258346): wspólnie z gminą organizuje bezpłatne spływy kajakowe dla mieszkańców Łomianek, zajęcia edukacyjne, ruchowe oraz integrujące mieszkańców, a także kursy, szkolenia i wykłady.

Fundacja „Pomoc Rodzinie” (KRS: 0000151624): organizuje szkolenia wspierające rodziców i uczniów w działaniach edukacyjnych i warsztaty dotyczące relacji małżeńskich. Udziela pomocy rzeczowej rodzinom znajdującym się w potrzebie.

Stowarzyszenie Nasze Łomianki (KRS: 0000061374): tworzy ofertę kulturalną i edukacyjną (m.in. wycieczki z ornitologiem), organizuje zajęcia brydża czy jogę na trawie. Opiekuje się starym cmentarzem ewangelickim w Dziekanowie Leśnym. Zebrane z 1% środki przeznacza na upamiętnianie i dokumentowanie historii gminy Łomianki.

Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego (KRS: 0000142952): jedyna w Polsce pozarządowa organizacją non profit, która otacza opieką niepełnosprawne dzieci i osoby dorosłe dotknięte uszkodzeniem splotu ramiennego. Dzięki współpracy z gminą w ubiegłym roku zapewniła mieszkańcom bezpłatne konsultacje rehabilitacyjne. 1% przeznacza m.in. na rehabilitację i zajęcia ogólnorozwojowe podopiecznych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach (KRS: 0000011566): dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Jedna z najczęściej interweniujących OSP w woj. mazowieckim. Strażacy uczestniczą w piknikach i festynach oraz prowadzą zajęcia w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Z gminą Łomianki współpracują i działają na rzecz mieszkańców również organizacje pożytku publicznego, które nie mają u nas siedziby, m.in.:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej (KRS: 0000215585): oddział w Łomiankach pracuje z osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Wspiera je w różnych dziedzinach życia codziennego, bez względu na wyznanie czy poglądy polityczne. W oddziale odbywają się zajęcia edukacyjno-katechetyczne, a wspólnie z gminą organizowane są obozy integracyjno-edukacyjne.

Fundacja Partytura (KRS: 0000518184): wspiera sztukę i promuje kulturę muzyczną (szczególnie polskie tango) wśród mieszkańców gminy Łomianki, co przyczynia się do integracji społeczności lokalnej.

Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych Oddział I (KRS:0000050337): promuje szeroko pojętą edukację oraz działania na rzecz rozwoju nowoczesnych metod nauczania i wychowania. Wspólnie z gminą Łomianki
organizowało m.in. warsztaty kodowania. Od 30 lat prowadzi niepubliczne placówki oświatowe.

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego (KRS: 0000268913): szczepy 444 i 462 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Łomiankach zajmują się wspomaganiem wychowania dzieci i młodzieży, rozwijaniem ich umiejętności i osobowości, kształtowaniem postawy patriotycznej. Organizują cotygodniowe zbiórki dla harcerzy naszej gminy.

Więcej informacji: wykaz wszystkich OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp.

TWÓJ PIT MA ZNACZENIE
Rozlicz podatek tu, gdzie mieszkasz, a zyskasz ty i twoja rodzina. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz aktualny adres zamieszkania (niezależnie od miejsca zameldowania) i adres Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany (ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa). W przypadku gdy z podatku rozlicza pracodawca, poinformuj go o miejscu zamieszkania w gminie Łomianki.

12.03.2021
az

Opcje strony

do góry