BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

Aktualnie znajdujesz się na:

RODO

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ul. Szpitalna 7, 05- 092 Łomianki
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. 22 751-90-57 lub adresem email rodoanka@gmail.com
  3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu związanym z zatrudnieniem.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych.
  5. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 10 lat.
  6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Administrator Danych Osobowych

Dominika Kowalczyk-Ptasińska

Metadane

Data publikacji : 12.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry