Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

https://lomianki.pl/ops/aktualnosci/17564,Konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-Strategii-Rozwiazywania-Problemow-Spole.html
20.06.2024, 21:56

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łomianki na lata 2024-2030

 

 

Zgodnie z Zadządzeniem WAO.0050.37.2024 z dnia 16 lutego 2024 roku, Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, ogłasza otwarcie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt ”Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łomianki na lata 2024-2030”.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, uwag i propozycji do przygotowanej „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łomianki na lata 2024-2030”.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 08.03.2024 r. do 29.03 2024 r, co oznacza, że będą trwały 22 dni.

 

Zarządzenie Nr WAO.0050.37.2024 Burmistrza Łomianek z dnia16 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych dla Gminy Łomianki na lata 2024-2030. - 2024 - BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach (lomianki.pl)

Opcje strony