Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

https://lomianki.pl/ops/dzialy-ops/dzial-swiadczen-rodzinn/becikowe/11032,quotBecikowequot.html
2022-01-27, 18:18

"Becikowe"

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje:

  1. matce lub ojcu dziecka;
  2. opiekunowi prawnemu dziecka;
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
  • wymóg dostarczenia do wniosku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
  • prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) uzależnione jest od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Opcje strony