Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

https://lomianki.pl/ops/dzialy-ops/dzial-swiadczen-rodzinn/swiadczenie-pielegnacyj-1/11030,Swiadczenie-pielegnacyjne.html
2022-08-13, 19:45

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny jest niezależny od dochodu

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł. miesięcznie

Komu przysługuje?

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności a także
  • osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pod warunkiem że ta niepełnosprawność wystąpiła w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie która ukończyła 75 rok życia

Opcje strony