Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

https://lomianki.pl/ops/o-na/11024,O-NAS.html
2021-11-28, 15:02

O NAS

Godziny pracy

poniedziałek: 8:00-18:00

wtorek: 8:00-16:00

środa:  dzień bez obsługi interesanta,

czwartek:  8:00- 16:00

piątek:  8:00-16:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach

jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Łomianki  powołaną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, we współdziałaniu z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.

ul. Szpitalna 7
05-092 Łomianki
tel./fax 22 751 90 57

 

KADRA

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - Dominika Kowalczyk-Ptasińska

Starszy Inspektor ds. administracyjnych, dodatków mieszkaniowych, Kart Rodziny, KDR – Eliza Adamczyk

Inspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych – Magdalena Bałuta

Dział Pomocy Środowiskowej:

 • Kierownik Działu – Agata Burawska
 • Starszy Specjalista pracy socjalnej - Aneta Gołąb
 • Specjalista pracy socjalnej – Natalia Szumska – Strzelczak  
 • Starszy pracownik socjalny, koordynator usług opiekuńczych  - Monika Drabarek
 • Specjalista pracy socjalnej – Dominika Paź
 • Pracownik socjalny – Magdalena Kamińska

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych:

 • Kierownik Działu - Izabela Wojciechowska
 • Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Marta Zasowska
 • Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Monika Brzezińska
 • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych – Weronika Kaliszewska
 • Inspektor ds. świadczeń wychowawczych - Laura Falińska

Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny:

 • Asystent rodziny - Anna Suchodolska-Kąkol
 • Terapeuta – Magdalena Wysocka-Filipiuk
 • Terapeuta- Aleksandra Grzybek

Punkt Interwencji Kryzysowej:

 • Psycholog – Aleksandra Czopik
 • Terapeuta  - Wojciech William Gruff
 • Terapeuta – Adam Dulnik

Inspektor Ochrony Danych - Anna Pogorzelska

Koordynator Programu Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Anna Pogorzelska

Opcje strony