Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/101,Kurs-dla-rolnikow.html
2020-10-30, 03:24

Kurs dla rolników

Terenowy Zespół Doradców Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Łazach, uprzejmie informuje wszystkich rolników, iż przyjmuje zapisy na kurs z zakresu ,,Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”. Celem kursu jest nabycie uprawnień do nabywania i stosowania środków ochrony roślin.


Terenowy Zespół Doradców Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Łazach, uprzejmie informuje wszystkich rolników, iż przyjmuje zapisy na kurs z zakresu ,,Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”. Celem kursu jest nabycie uprawnień do nabywania i stosowania środków ochrony roślin. Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MRiRW.

Tych rolników, którzy nie posiadają ważnego zaświadczenia (ważnego 5 lat), prosimy o kontakt z pracownikami TZD pod nr tel.  696-016-154, 606-497-254, lub 022 725-05-14.
Jednocześnie przypominamy, iż nie ma zaświadczeń bezterminowych!  

Opcje strony