Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Równanie ulicy Brzegowej

W związku z bardzo złym stanem technicznym ul. Brzegowej rozpoczęły się działania polegające na uzupełnieniu ubytków i doziarnieniu oraz zagęszczeniu nawierzchni tej ulicy. Z uwagi na wciąż nieodpowiednie warunki gruntowe należy liczyć się z potrzebą ponownego ich wykonania podczas wiosennego równania dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie gminy.

Ulica Brzegowa wymaga remontu, jednak by wykonać docelową nawierzchnię tej ulicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, musimy spełnić dwa warunki:

  1. wybudować sieć wodno-kanalizacyjną w tej ulicy (przetarg na realizację pierwszej części tej inwestycji ZWiK ogłosi jeszcze w marcu, kolejne etapy – po otrzymaniu pozwoleń na budowę), odwrotna kolejność to podwójne, ogromne koszty;
  2. pozyskać (jako gmina) grunty leżące w obrębie wyznaczonego pasa drogowego, które dziś należą do właścicieli prywatnych (proces pozyskiwania trwa), a które zgodnie z aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wiążą się z budową docelowej drogi.

Sprawa ul. Brzegowej jest pilna i zaplanowaliśmy działania tymczasowe. Dziś (02 marca) rozpoczęliśmy prace polegające na  uzupełnienie ubytków i doziarnienie oraz zagęszczenie nawierzchni ul. Brzegowej jako środek zaradczy. Do końca maja br. wykonamy trwałą nawierzchnię jezdną o minimalnych parametrach, zapewniających jednak ciągłość i równość powierzchni na szerokości wynikającej z aktualnych granic działek będących we władaniu gminy. To pozwoli na swobodne i bezproblemowe korzystanie z ulicy.

 

mjr
fot.: ao
02.03.2021 r.

Opcje strony

do góry