Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Nowe komputery dla szkoły w Dziekanowie Polskim

Mieszkańcy sołectw Dziekanów Polski i Kępa Kiełpińska dzieląc środki funduszu sołeckiego na 2021 rok wybrali do realizacji przedsięwzięcia mające na celu doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

Podczas zebrań wiejskich podkreślano, że sołectwa dostrzegają z jakimi problemami mierzy się szkoła organizując zdalną naukę dla swoich uczniów. W ramach przedsięwzięć „ Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim” i „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” Urząd Miejski zakupił dziewięć laptopów na łączną kwotę 25 461 zł, które posłużą do utworzenia w szkole mobilnej pracowni komputerowej.

Nowy srzęt na ręce dyrektor szkoły Małgorzaty Korulczyk przekazali: zastępca burmistrza ds. społecznych Witold Gawda, sołtys Dziekanowa Polskiego Henryk Zieliński oraz sołtys Kępy Kiełpińskiej Krzysztof Skarbek.

uk
Fot.: ao
04.03.2021 r.

 

Opcje strony

do góry