Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/12541,Mieszkancy-gminy-Lomianki-wybrali-projekty-w-ramach-mechanizmu-partycypacyjnego.html
2021-12-05, 00:29

Mieszkańcy gminy Łomianki wybrali projekty w ramach mechanizmu partycypacyjnego

W tym roku Urząd Miejski przeznaczył na ten cel milion złotych.

Przedstawiamy 10 zwycięskich projektów i ich autorów oraz zachęcamy do zgłaszania wniosków i głosowania w kolejnej edycji programu. 

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W porównaniu z pilotażową edycją (ŁMP 2020 rozstrzygnięty w 2019 r.) nastąpiły zmiany: w tym roku wybór mieszkańców w głosowaniu jest wyborem ostatecznym, a środki nie pochodzą z funduszy sołeckich. Kolejnym etapem procedury jest wpisanie zwycięskiej dziesiątki do projektu budżetu gminy Łomianki na 2022 r.

Witold Gawda, zastępca burmistrza ds. społecznych

"Po okresie, w którym w Łomiankach dość instrumentalnie traktowano opinie mieszkańców, pilnym zadaniem stało się wypracowanie nowych form udziału obywateli w decyzjach. Jedną z nich stał się Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny. Wprowadzono go w 2019 r. i w pierwszej edycji posłużył do rozdziału funduszu sołeckiego oraz środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli. W wyniku oceny doświadczeń z pierwszej realizacji postanowiono sprawdzić inny wariant procesu partycypacyjnego. Stworzono jeden ogólnogminny budżet o znacznie większej wartości, wynoszący milion złotych. Nie podzielono go na poszczególne osiedla. Poza mechanizmem pozostawiono fundusz sołecki. Kolejnym novum był sposób głosowania – każdy z mieszkańców mógł rozdysponować wedle swego uznania całą pulę środków. Bardziej rozdrobniony i mniejszy niż obecnie fundusz z 2019 r. zaowocował jednak ciekawymi inicjatywami. Dąbrowa Zachodnia zgodnie zagłosowała wtedy nad progami zwalniającymi na głównej ulicy osiedla (ul. Zachodniej), osiedle Łomianki Baczyńskiego postanowiło utworzyć lipową siłownię. Ciekawą inicjatywą był wspólny projekt kilku osiedli i sołectw polegający na sporządzeniu analizy niezbędnej do stopniowego zagospodarowywania Strugi Dziekanowskiej. Dziś przystępujemy do projektowania kolejnej edycji ŁMP. Zapraszamy wszystkich do przekazania uwag i spostrzeżeń dotyczących tegorocznych rozwiązań."

Projekty wybrane do realizacji w 2022 roku

1. Bioróżnorodność w Łomiankach - budki lęgowe dla ptaków
Koszt: 500 zł
Liczba głosów: : 516
Autor: Hubert Mateuszczyk

"Jestem pasjonatem ornitologii i licencjonowanym obrączkarzem Stacji Ornitologicznej PAN. Obrączkując ptaki, śledzę ich migracje i obserwuję zmieniającą się populację różnych gatunków w miastach. W Łomiankach prowadzę indywidualne obserwacje i widzę, że ptaki mają coraz mniej miejsc lęgowych, przez co zmniejsza się ich populacja. Chciałbym to zmienić. W ramach zgłoszonego przeze mnie projektu odbędą się nie tylko warsztaty budowania budek lęgowych, planuję także kilkuletni monitoring i obrączkowanie pisklaków, by sprawdzić, czy ptaki zostaną później w Łomiankach."

Opis projektu
Głównym celem projektu jest przywrócenie miejsc gniazdowania ptaków utraconych w wyniku termomodernizacji, zasłaniania otworów w budynkach lub wycinki drzew. Projekt zakłada powieszenie 30 budek lęgowych dla ptaków z rodziny krukowatych, sikor oraz szpaków wzdłuż ul. Warszawskiej. Sikory oraz szpaki dziennie wykonują kilkaset kursów z pokarmem, a dodatkowo umilają nam czas śpiewem. Natomiast kawki pełnią w miastach ważną rolę sanitarną, zjadając odpadki, martwe zwierzęta (głównie pędraki) podczas żerowania na trawnikach. Projekt ze względu na niewielką liczbę budek ma charakter kontrolny. Sukces w postaci założenia gniazda da podstawę do dalszego rozwoju tej inicjatywy.

2. Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
Koszt: 9 500 ZŁ
Liczba głosów: 475
Autor: Alicja Siemianowska-Woźniak

"Od 25 lat jestem sołtysem wsi Sadowa, sporo rozmawiam z mieszkańcami na zebraniach sołeckich i na co dzień, wiem, jakie są lokalne potrzeby. Do budżetu partycypacyjnego zgłosiłam dwa projekty. Pierwszy to zajęcia dla dzieci i seniorów, drugi – monitoring w czterech punktach sołectwa. W głosowaniu przeszedł ten pierwszy. Cieszę się, że projekt będzie realizowany, bo z Sadowej mamy daleko do Centrum Kultury, a jest u nas zapotrzebowanie na różnego rodzaju aktywności. Tematykę zajęć skonsultuję z nauczycielami z naszej szkoły i mieszkańcami, aby jak najlepiej dostosować ją do oczekiwań mieszkańców. "

Opis projektu
Projekt zakłada organizację czasu wolnego w okresach wakacyjno-feryjnych dzieciom i seniorom, którzy ze względu na sytuację finansową i zdrowotną muszą spędzać ten czas w miejscu zamieszkania. Warsztaty będą przeznaczone dla maluchów i/lub seniorów – sami seniorzy lub same dzieci lub wspólne spędzanie czasu. W planach jest organizacja teatrzyku i zajęć plastycznych, gier i zabaw na świeżym powietrzu. Zajęcia odbędą się m.in. w wiacie edukacyjnej i na bezpiecznym, ogrodzonym terenie przy szkole podstawowej.

3. Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw (ul.Fabryczna)
Koszt: 13 500 ZŁ
Liczba głosów: 378
Autor: Janusz Skonieczny

"Bywam z dziećmi na różnych placach zabaw w naszej gminie i zauważyłem, że brakuje na nich miejsc do siedzenia dla opiekunów. Na przykład w Kiełpinie ławki ustawione są wzdłuż alejki, daleko od miejsca, w którym bawią się dzieci. Jako radny starałem się także o ustawienie ławek przy ul. Wiślanej, ale pokonała mnie biurokracja. Dlatego skorzystałem z możliwości zgłoszenia projektu w ramach mechanizmu partycypacyjnego. Uważam, że to dobra formuła i mechanizm co roku powinien być rozszerzany. Mam nadzieję, że za parę lat będzie znaczącą częścią budżetu gminy. Powinniśmy jednak więcej mówić o tym, jak działa i na czym polega, żeby przekonać mieszkańców do zgłaszania projektów, a potem do głosowania. Myślę, że wyższa frekwencja i zaangażowanie społeczne przełoży się z czasem na poczucie sprawczości i odpowiedzialności za sprawy lokalne, a wówczas mieszkańcy będą mogli decydować o ważnych inwestycjach i projektach. "

Opis projektu
Na placu zabaw przy ul. Fabrycznej znajdują się trzy ławki bez oparć. Projekt zakłada ustawienie na terenie placu zabaw i jego okolicy ławek z oparciami oraz stolika do gry w planszówki z miejscami do siedzenia. Montaż ławek i stolika w parku nie narusza zasad okresu trwałości projektu „Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”, nie zmniejszy się także łączna powierzchnia terenów zieleni parku ani powierzchnia biologicznie czynna parku

4. Dziecko w spektrum autyzmu
Koszt: 30 tys. zł
Liczba głosów: 356
Autor: Komitet Rodziców w Łomiankach

"Nietypowe i trudne zachowania dzieci mogą wynikać z zaburzeń rozwojowych. Wielu rodziców nie radzi sobie w takich sytuacjach. Wstydzą się przyznać do problemów, a po usłyszeniu diagnozy nie wiedzą, co robić, gdzie szukać pomocy. Boją się wykluczenia społecznego i napiętnowania. Po pomoc mogą się zgłaszać do gabinetów komercyjnych, ale brakuje pomocy bezpłatnej. Fundusze z budżetu partycypacyjnego pozwolą nam objąć wparciem rodziców poprzez stałą grupę prowadzoną przez wykwalifikowanych psychologów i specjalistów w dziedzinie spektrum oraz zorganizować cykl tematycznych warsztatów/szkoleń dla rodziców i dzieci. "

Opis projektu
Inspiracją do złożenia wniosku był sukces istniejącego od kilku lat podobnego projektu w gminie Piaseczno. Do Komitetu Rodziców w Łomiankach zgłasza się coraz więcej rodziców z prośbą o pomoc. Dlatego w ramach projektu planowane jest stworzenie dwóch grup wsparcia (podział ze względu na wiek dziecka, bo na każdym etapie rozwoju pojawiają się inne trudności), czyli cyklu spotkań prowadzonych przez specjalistów w formie konsultacji i wymiany doświadczeń. Spotkania kierowane są do rodziców i rodziny dzieci, które posiadają diagnozę zespołu Aspergera/ADHD. W ramach projektu przewidziano również edukację w postaci 12 szkoleń/warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców.

5. Nasadzenia roślinności zimozielonej (Dziekanów Leśny)
Koszt: 260 tys. zł
Liczba głosów: 356
Autor: Paweł Bohdziewicz

"Od kilku lat notuje się duże przekroczenia wartości szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery. Jednym ze sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza jest sadzenie drzew i krzewów zimozielonych. Wybór takiej roślinności podyktowany jest okresem występowania zjawiska smogu (jesień, zima, wczesna wiosna) i krótkim okresem wegetacji roślin (kwiecień – październik). Zgłosiłem ten projekt, bo drzewa zimozielone wykazują większą efektywność w usuwaniu zanieczyszczeń z powodu dłuższego okresu aktywności ulistnienia. "

Opis projektu
Zanieczyszczenie powietrza jest ogromnym problemem, z którym boryka się wiele jednostek samorządowych w Polsce. Smog zimą występuje dużo częściej niż latem, a wpływ na stan powietrza mają również niekorzystne czynniki pogodowe w tym okresie (duża liczba dni bezwietrznych) oraz niska aktywność roślin w oczyszczaniu powietrza. Projekt zakłada nasadzenie 80 drzew i 50 krzewów zimozielonych (wraz z trzyletnią pielęgnacją) w Dziekanowie Leśnym oraz po 50 drzew i krzewów na podobnych warunkach w Sadowej. Nasadzenia przewidziano w bliskim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, place zabaw, parkingi).

6. Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych)
Koszt: 70 tys. zł
Liczba głosów: 317
Autor: Rafał Własinowicz

"Od 17 lat pracuję w Straży Pożarnej i na co dzień spotykam się z sytuacjami, gdy kluczowe okazuje się udzielenie szybkiej pomocy. Defibrylatory ratują ludzkie życie, gdy liczy się każda minuta, dlatego to ważne, aby były łatwo dostępne w przestrzeni publicznej. Ponadto sama świadomość ich dostępności powoduje, że wzrasta poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Z obserwacji i szkoleń, które prowadzę, wiem, że niektóre osoby boją się użyć defibrylatorów, boją się, że popełnią błąd. Jednak obawy biorą się z niewiedzy i braku doświadczenia. Automatyczny defibrylator jest w stu procentach bezpieczny, bo urządzenie wydaje komunikaty głosowe i krok po kroku informuje, co trzeba zrobić. "

Opis projektu
W Polsce choroby układu krążenia stanowią przyczynę 46 proc. zgonów, z czego największą część stanowią tzw. zawały serca. Szacuje się, że co roku doznaje ich ok. 40 tys. osób i do większości dochodzi poza szpitalem. Bez pomocy poszkodowany ma około 4 minut. Po tym czasie szanse na przeżycie gwałtownie maleją. Dlatego tak ważny jest dostęp do urządzeń medycznych ratujących życie. W Łomiankach AED zostaną zamontowane w ośmiu wybranych lokalizacjach (uczęszczane miejsca publiczne), które zapewniają całodobowy dostęp, a otwarcie kapsuły z defibrylatorem spowoduje automatyczne przesłanie komunikatu do służb ratunkowych.

7. Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie (ul. Łyżwiarska)
Koszt: 235 tys. zł
Liczba głosów: 312
Autor: 
Jolanta Towarek

"Od kilku lat rozmawialiśmy o tym pomyśle w gronie sąsiadów. Bezpośrednią inspiracją była dla nas tężnia na pl. Hallera w Warszawie, a potem na dachu Galerii Północnej. Pomyślałam, że skoro może być w tak dużym mieście, to dlaczego nie u nas? Początkowo staraliśmy się, by powstała w Łomiankach Dolnych, ale ostatecznie zostanie zbudowana w Dąbrowie. Cieszę się, bo pamiętam z pobytów w uzdrowiskach w Ciechocinku czy Iwoniczu, że takie miejsca dobrze wpływają nie tylko na górne drogi oddechowe, ale można tam również w spokoju odpocząć."

Opis projektu
Tężnia solankowa to drewniana budowla pokryta gałązkami tarniny, na które spływa solanka, tworząc aerozol bogaty w mikroelementy. Przebywanie w mikroklimacie wokół tężni to jeden z najprostszych sposobów prowadzenia profilaktyki zdrowotnej. Koszt budowy tężni został oszacowany na podstawie podobnych konstrukcji m.in. w Pyrzycach, Legionowie czy Galerii Północnej na Białołęce. Zawiera się w nim budowa konstrukcji z drewna oraz wyposażenie, czyli gałęzie tarniny oraz solanka, a także koszt projektu zagospodarowania terenu, podłączenia wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej. 

8. Motylówka
Koszt: 30 tys. zł
Liczba głosów: 309
Autor: Agnieszka Gawron-Smater

"Ekologia i przyroda zawsze były dla mnie ważne, dlatego szczególnie zwracam uwagę na wygląd miejskich terenów zielonych. Zauważyłam, że mamy problem z zagospodarowaniem małych skwerów i trawników. Według mnie brakuje pomysłów na ukształtowanie estetycznej i przyjaznej przestrzeni w takich miejscach. Dlatego zgłosiłam projekt Motylówki. Bezpośrednią inspiracją była dla mnie realizacja hotelu i jadłodajni dla motyli autorstwa Stowarzyszenia Starogard 2030. W Łomiankach zrealizowane zostaną nasadzenia roślin wabiących motyle, domki dla motyli i tablice edukacyjne – powstaną kolorowe enklawy cieszące oko i służące obserwacji motyli."

Opis projektu
Projekt pomyślany jest jako wieloletni program, który będzie wymagał jedynie drobnych corocznych poprawek i standardowych zabiegów pielęgnacyjnych. Dzięki temu poszerza się o część dotyczącą aktywizacji oraz integracji mieszkańców podczas wspólnego tworzenia i opieki nad Motylówką. Raz posadzone krzewy i byliny oraz zamieszkujące je owady będą przez wiele lat ozdobą danego miejsca. To także świetna okazja do promowania Łomianek oraz pomysł na ciekawą formę edukacji oraz zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody przez bezpośredni z nią kontakt.

9. Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym.
Koszt: 105 tys. zł
Liczba głosów: 290
Autor:  Paweł Bohdziewicz

"Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu architektonicznego wraz z przyznaniem nagród pieniężnych, wykonanie na podstawie zwycięskiej pracy dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację upamiętnienia. Jednocześnie został zawiązany społeczny komitet ds. budowy pomnika w składzie założycielskim: Paweł Bohdziewicz, Jarosław Suski, Tomasz Dąbrowski, Grzegorz Lenard, Dawid Paweł Dziaduś, Alicja Siemianowska-Woźniak, który powołano do czasu zakończenia budowy w celu wspierania realizacji przedsięwzięcia."

Opis projektu
Historia załogi samolotu B-17 G jest istotnym elementem tożsamości mieszkańców Łomianek, w szczególności Dziekanowa Leśnego. Upamiętnienie bohaterskiej załogi niosącej pomoc walczącej Warszawie symbolizuje wkład Stanów Zjednoczonych USA w walkę o wyzwolenie Polski z rąk nazistowskiego okupanta. Budowa pomnika będzie wyrazem wdzięczności i szacunku społeczności lokalnej względem poległych żołnierzy amerykańskich.

10. Pięćset nowych drzew - zielone płuca Łomianek
Koszt: 600 tys. zł, realizacja 246 500 zł
Liczba głosów: 276
Autor: Wojciech Berger

"Bardzo się cieszę, że nasz projekt uzyskał poparcie i zakwalifikował się do realizacji. Pozwoli to rozpocząć realizację programu Zielone Łomianki. Komisja Dialogu Społecznego ds. Zieleni i Ochrony Przyrody postuluje i promuje również inne projekty w ramach tego programu, a mianowicie rozbudowę zielono-niebieskiej infrastruktury, w tym rewitalizację Strugi Dziekanowskiej i stworzenie wzdłuż jeziorek starorzecza zielonego ciągu rekreacyjnego oraz pozyskiwanie nowych terenów w gminie pod urządzanie zieleni publicznej. W październiku planujemy spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli w celu uruchomienia społecznej akcji „Wskaż, gdzie posadzić drzewo i urządzić skwer”. Zieleń i nowe drzewa to ważny element adaptacji do zmian klimatycznych i poprawy komfortu życia mieszkańców naszego miasta."

Opis projektu
Projekt długofalowy polegający na powiększeniu drzewostanu miasta przez nowe nasadzenia. Jego koszty związane są nie tylko z posadzeniem drzew, lecz także ich właściwą pielęgnacją, by wydane pieniądze nie zmarnowały się, a drzewa nie uschły po roku czy dwóch latach, tylko dobrze się ukorzeniły. Projekt jako ostatni zakwalifikował się do realizacji, ale jego początkowa wartość (600 tys. zł) przekroczyła kwotę przeznaczoną na ŁMP 2022. Dlatego jego realizacja ograniczy się do 246 500 zł, ale założenia nie ulegną zmianie (zmniejszy się jedynie liczba drzew).

Więcej informacji:https://lomianki.budzet-obywatelski.org/projekty

Opracowanie: Monika Brodowska
08.10.2021

 

 

Opcje strony