Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/12562,Nagrody-dla-najlepszych-nauczycieli-i-uczniow.html
2022-01-21, 01:10

Nagrody dla najlepszych nauczycieli i uczniów

14 października br., w auli ICDS, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej podczas której Burmistrz Łomianek wręczyła nagrody najlepszym absolwentom szkół podstawowych funkcjonujących na terenie naszej gminy. 

W tym roku do nagrody dla najlepszego absolwenta zostało wytypowanych dwunastu uczniów:

Julia Irzykowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
Weronika Ławnikowicz - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
Barbara Ogonek - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
Eliza Zacharewicz - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
Amelia de Jong - Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach
Oliwia Jaskulska - Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach
Anna Leśniewska - Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach
Blanka Laskus -  Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach
Małgorzata Majchrzak - Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach
Oliwia Romanik - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
Mateusz Garncarczyk - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim
Aleksandra Zajączkowska - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim

Burmistrz Łomianek wręczyła również nagrody dyrektorom i nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy w poprzednim roku szkolnym (wpłynęło 28 wniosków - przyznano 20 nagród).

Marek Lis -  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
Małgorzata Pelczarska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach
Dawid Dziaduś - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
Małgorzata Korulczyk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
Ewa Kot -  p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadowej
Janina Wieczorek - dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym
Jadwiga Stasiak - dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie
Bożena Godzimirska - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym
Magdalena Niegowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
Jolanta Rymek - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
Bożena Żukowska - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach
Marcin Chmielewski - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łomiankach
Ewa Krawczak - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami  Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach
Anna Woch - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami  Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach
Katarzyna Leszczyńska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
Agnieszka Szcześniak - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
Ewelina Siwek-Jagodzińska - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
Monika Michalak - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
Paulina Olejarczyk - nauczyciel Przedszkola Samorządowego  nr 2 w Dziekanowie Leśnym
Paulina Połeć - nauczyciel Przedszkola Samorządowego  nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Dyplomy z gratulacjami otrzymało również 8 nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz 3 nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Ponadto, Burmistrz Łomianek podziękowała za wieloletnią pracę w łomiankowskich placówkach 2 nauczycielom, którzy w tym roku przeszli na emeryturę.

Jadwiga Idziaszek
14.10.2021
fot.: ao, kż

 

Opcje strony