Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Konkurs na placówkę niepubliczną wychowania przedszkolnego – unieważniony!

Na ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania  przedszkolnego  przez  niepubliczne   przedszkola  pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Łomianki możliwości korzystania z wychowania  przedszkolnego  w   niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym od 2022/2023 do 2025/2026”, wpłynęła jedna oferta (Montessori Children’s Academy Przedszkole Niepubliczne, 05-092 Łomianki, ul. Konarskiego 3), która została  odrzucona z przyczyn formalnych.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia realizacji wychowania przedszkolnego dzieciom nieprzyjętym podczas tegorocznej rekrutacji, Gmina Łomianki planuje utworzyć dodatkowe  oddziały  przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim  oraz w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Anna Grabowska
07.07.2022
grafika:canva

Opcje strony

do góry