Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o prowadzonych pracach wod.-kan. w terminie od 11 do 24 lipca br.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że w związku z kontynuacją prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej powstaną utrudnienia w ruchu drogowym związane z kolejnym etapami prac na poszczególnych zadaniach.

 1. Ulica Rolnicza
 1. Kontynuacja prac porządkowych i brukarskich na terenach przyległych na odcinku od Wiklinowej do Podróżnej.
 2. Kontynuacja prac przy budowie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na odcinku ul. Rolniczej od nr 515 w kierunku granicy z Gminą Czosnów przy zastosowaniu ruchu wahadłowego oraz przy budowie odgałęzień bocznych od szkoły w Dziekanowie Polskim w kierunku Gminy Czosnów,
 3. W tygodniu 29-30 planowane jest układanie masy asfaltowej od skrzyżowania z ul. Podróżną do posesji 443 w ul. Rolniczej.

Termin planowanych prac, może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Zalecamy korzystanie z dróg poprzecznych dochodzących do ul. Rolniczej.

Ul. Waligóry

Zakończono roboty budowlane wraz z odtworzeniem nawierzchni. Kontynuacja etapu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.

 1. Ul. Brzegowa, Łużycka, Wiślana

 

 1. Kontynuowanie prac w ulicy Łużyckiej od strony ulicy Wiślanej od posesji Łużycka 14 w kierunku ulicy  Krajobrazowej.
 2. Ruch z ulicy Łużyckiej na odcinku od Kamińskiego do miejsca prowadzenia prac jest kierowany objazdem ulicą Krajobrazową. Przejazd przez miejsce prowadzenia prac od strony ulicy Wiślanej w kierunku ulicy Krajobrazowej oraz od Krajobrazowej w kierunku Wiślanej nie będzie możliwy z uwagi na zamknięcie drogi.

 

 1. „Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Łomianki – etap I”
 1. Roboty sieciowe zostały wykonane.
 2. Od dnia 15 lipca planowane jest wykonywanie prac odtworzeniowych.

 

 1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiślanej na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśnych Dębów do skrzyżowania z ul. Akacjową.

Zakończono roboty budowlane wraz z odtworzeniem nawierzchni. Kontynuacja etapu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji.

 1.  „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga oraz al. Chopina w Łomiankach Dolnych – Etap II”

Lutosławskiego oraz drogi dojazdowe do następujących posesji: ul. Kościelna Droga 115-115t, 117-117t, 105-105o, 107-107o, 72-72e, 87-87e, 85-85o, 83-83m oraz al. Chopina 104-104f, 106-106e, 102-102h, 98-98e, 92-92m, 90-90k, 36-36p.

W tygodniu 27 rozpoczęto prace budowlane i będą dalej kontynuowane na poniższych odcinkach:

 1.  ul. Kościelna Droga 72 w kierunku 72e,
 2. w ul. Chopina od 102-102h na kierunku od Kościelnej Drogi w kierunku ul. Chopina.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  ruchu drogowego na ww. odcinkach prowadzonych prac.

Robert Chychłowski
08.07.2022
fot.: zwik

 

 

Opcje strony

do góry