Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Trwa wyłożenie projektu "Uchwały krajobrazowej gminy Łomianki"

Przypominamy, że trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Uchwały krajobrazowej gminy Łomianki". Uchwała ta regulować będzie zasady i warunki sytuowania reklam, szyldów, ale także obiektów małej architektury i ogrodzeń. Wyłożenie projektu trwa do 26 września, natomiast uwagi do projektu można składać do 10 października 2022 r.

Projekt uchwały opublikowany jest na stronie https://bip.lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-przest/uchwala-krajobrazowa/12209,Projekt-uchwaly-krajobrazowej-wylozenie-do-publicznego-wgladu.html. Na stronie internetowej można znaleźć również "Przewodnik po projekcie uchwały krajobrazowej Gminy Łomianki" ułatwiający zapoznanie się z proponowanymi regulacjami, a także formularz uwagi za pomocą którego można zgłosić swoje postulaty.

Uwagi do projektu uchwały można składać w formie papierowej - osobiście lub korespondencyjnie - w Urzędzie Miejskim w Łomiankach ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki. Można także złożyć je w formie elektronicznej wysyłając na adres email um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy ePUAP. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Masz pytanie? Porozmawiajmy! Informacje na temat projektu uchwały udzielane są w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego (ul. Warszawska 71) w pokoju nr 15, a także pod numerem telefonu (22) 768 62 34.

Damian Siembida
16.09.2022
grafika:mk

Opcje strony

do góry