Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Pierwsze autobusy przegubowe dla Łomianek już od 5 grudnia br.

Pierwsze autobusy przegubowe dla Łomianek już od 5 grudnia br. - mały krok do poprawienia komfortu podróżujących transportem publicznym.

Mieszkańcy Łomianek zwracali się do burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak o interwencję w sprawie przepełnionych autobusów.

Na prośbę burmistrz Komunikacja Miejska Łomianki (KMŁ) przeprowadziła w dniach 15, 16 i 17 listopada 2022 r. badania napełnień w autobusach linii nr 150, 750 i 850, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Burmistrz przedstawiła wyniki badań przedstawicielom Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) w Warszawie. 21 listopada br. w trakcie spotkania na temat rozwiązania problemu nadmiernego napełnienia niektórych autobusów ustalono, że ZTM podejmie niezwłocznie odpowiednie działania w celu skierowania co najmniej dwóch autobusów przegubowych na ww. linie w najbardziej newralgicznych godzinach kursowania. Według wstępnej informacji przekazanej nam 22 listopada br. przez ZTM - przegubowce rozpoczną kursowanie 5 grudnia br.

Obecnie pomiędzy ZTM a KMŁ prowadzone są szczegółowe uzgodnienia techniczne zaplanowanych zmian.

Efekty wprowadzonej zmiany będą na bieżąco monitorowane i analizowane a w miarę upływu czasu i zmieniających się potrzeb mieszkańców będą podejmowane kolejne decyzje optymalizujące funkcjonowanie komunikacji miejskiej na naszym terenie. W przyszłym roku KMŁ planuje zakup dwóch własnych autobusów przegubowych.

W spotkaniu udział wzięli:

ze strony Łomianek:

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Prezes Zarządu KMŁ - Paweł Gutkowski, Dyrektor ds. technicznych i przewozów - Piotr Nowicki

ze strony ZTM:

Dyrektor Pionu Przewozów - Andrzej Franków, Kierownik sekcji Transportu Aglomeracyjnego - Grzegorz Dziemieszczyk, Dyrektor pionu Ekonomiczno – Finansowego - Tomasz Rupiewicz.

 

 

mjr
24.11.2022 r.
 

Opcje strony

do góry