Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Uruchamiamy nabór wniosków o zakup węgla na rok 2023 z rządowego programu

Rusza nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Wniosek dostępny jest do pobrania poniżej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115.

UWAGA !!! W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego będzie mogła kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. Warszawska 115) lub za pomocą ePUAP Urzędu Miejskiego w Łomiankach – adres skrytki: /i8d7kiw66y/SkrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP) wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożony wniosek zostanie zweryfikowany przez pracownika Urzędu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wyniku weryfikacji Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub przez SMS.

Wnioskodawca otrzyma dane niezbędne do uregulowania należności za zakup węgla (będzie ona zależna od liczby kg/ton węgla, które chce zakupić zgodnie z danymi zawartymi
we wniosku).

ak
04.01.2023
grafika: mn

Opcje strony

do góry