Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Konsultacje społeczne - projekt MPZP w rejonach: ul.Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym, „Kiełpin Zachód” oraz ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego

Burmistrz Łomianek, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, zawiadamia o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym, projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Zachód” oraz projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego, na podstawie Zarządzenia Nr WAO.0050.3.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 3 stycznia 2023 r.

  • Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 23 stycznia do 13 lutego 2023 roku.
  • Informacje na temat konsultowanych projektów udzielane będą telefonicznie pod numerami (22) 888-98-51, (22) 768-62-35 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71, pok. 18.
  • W czwartek 2 lutego 2023 r. o godzinie 17:00 w auli ICDS, ul. Staszica 2,  zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami Gminy Łomianki, podczas którego omówione zostaną rozwiązania proponowane w projektach konsultowanych planów.

kk-s
04.01.2023
grafika:mk

Opcje strony

do góry