Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Dofinansowanie dla Gminy Łomianki w ramach ''Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025''

Gmina Łomianki otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3,
w wysokości 12 000,00 zł.

 

Wkład własny Gminy Łomianki w realizację Programu w bieżącym roku wynosi 3 000,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 15 000,00 zł.

Termin realizacji – do 31 grudnia 2023 r.

Wsparcie finansowe otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach.
 

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- zakup książek będących nowościami wydawniczymi

- realizację działań promujących czytelnictwo                                                                                   

- zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

mp
graf. canva
24.05.2023 r.

 

                                                                                                                     

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

 

 

Opcje strony

do góry