Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Kolejne dofinansowania na inwestycje w Gminie Łomianki

Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził dofinansowanie na projekty Gminy Łomianki w kwocie ponad pół miliona złotych w ramach programów: „Mazowsze dla klimatu 2023”, „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” oraz „Mazowsze dla sportu 2023”

Projekt pn. „Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ulicy Warszawskiej na odcinku: od ul. Armii Poznań do ulicy Graniczka” zakłada stworzenie obszaru spacerowego wzdłuż ul. Warszawskiej przewidzianego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W ramach projektu ulica Warszawska zostanie obsadzona roślinnością zmienną sezonową, dzięki czemu przez cały rok będzie wyglądała efektownie. Zostaną zasadzone rośliny o właściwościach fitoremediacyjnych (m.in. trawy), które zminimalizują uciążliwości tras komunikacyjnych. W celu zagospodarowania istniejących rowów melioracyjnych zostaną wprowadzone gatunki hydrofitowe znoszące zalewanie i okresowe susze, a tym samym zwiększające retencję wodną. Zachowane będą dotychczas wytyczone ciągi piesze i rowerowe, gdzie dobór nawierzchni został dostosowany do użytkowników z rożnych grup społecznych, uwzględniając problemy komunikacyjne osób starszych oraz tych z ograniczonymi funkcjami ruchowymi.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 753 096,40zł

Przyznane dofinansowanie: 200 000,00 zł

 

W ramach projektu pn.: „Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki” zaplanowano modernizację (remont) boiska do piłki nożnej. Dodatkowo powstanie boisko do gry w koszykówkę, siłownia plenerowa oraz stół do ping-ponga. Boisko wzbogaci się o elementy małej architektury w tym: ławki, stojaki rowerowe, stoły rekreacyjne oraz kosze do segregacji odpadów W ramach zadania wykonane będzie nowe oświetlenie inwestycji, zakupione i zamontowane zostaną elementy ogrodzenia oraz uporządkowana zieleń na terenie inwestycji.

 

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla sportu 2023.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 702 621,51 zł

Przyznane dofinansowanie: 297 850,00 zł

 

W ramach projektu pn. „Wygłuszenie sali głównej w Świetlicy Miejskiej w Burakowie w gm. Łomianki” planowana jest poprawa właściwości akustycznych oraz wizualnych sali głównej. W celu wygłuszenia pomieszczenia, pochłonięcia drgań oraz eliminacji echa zostaną zamontowane panele z akustycznej pianki technicznej oraz panele z mchem reniferowym. Zaprojektowany układ paneli znacząco wpłynie na poprawę akustyki w Sali oraz będzie stanowił ciekawą inspirację dla uczestników zajęć i spotkań odbywających się w pomieszczeniu świetlicy – Domu Spotkań Sąsiedzkich.

Dotacja uzyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

Planowana wartość przedsięwzięcia: 51 048,85 zł

Przyznane dofinansowanie: 40 839,08 zł

 

MS
24.05.2023 r.

Opcje strony

do góry