Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Pętla autobusowa

20 września br. biuro projektowe działające z upoważnienia burmistrz Łomianek wystąpiło do starosty powiatowego o wydanie zezwolenia na budowę pętli autobusowej oraz dróg w Dąbrowie Zachodniej.

Budowa nowej pętli to konieczność. Tymczasowa lokalizacja przy zbiegu ulic Sierakowskiej i Zachodniej musi zostać zlikwidowana w związku z planowaną budową trasy S7. Zgodnie z oczekiwaniami i wskazaniami mieszkańców nowa pętla zlokalizowana będzie na gruncie własnym gminy w pobliżu osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Równoległa.

Realizacja w 2024
Jednym z podstawowych warunków rozpoczęcia prac projektowych, który spełniła burmistrz, było zawarcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowy użyczenia działek zajętych pod ul. Kolejową, stanowiących drogę serwisową przy DK7, których zarządcą i właścicielem jest GDDKiA. Rada Miejska 21 stycznia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała działania burmistrz i zawarcie umowy użyczenia, stwierdzając m.in.: „Celowość realizacji zadania inwestycyjnego jest uzasadniona położeniem planowanej pętli w bliskim sąsiedztwie osiedla Równoległa, o co mieszkańcy zabiegali od wielu lat, a co nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zdolności poprzednich władz Łomianek do osiągnięcia porozumienia z GDDKiA w tym zakresie”. Wydanie przez starostę powiatu warszawskiego zachodniego pozwolenia na realizację inwestycji umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego i realizację robót w 2024 r. Harmonogram prac jest w pełni spójny z harmonogramem działań GDDKiA związanych z budową trasy S7.

Zakres prac
Nowa pętla autobusowa nie może funkcjonować bez zapewnienia dojazdu od strony ul. Sierakowskiej i ul. Równoległej, co powoduje zwiększony obszar i zakres inwestycji. Docelowo nastąpi jej powiązanie z ulicami Prostą, Kołłątaja, Równoległą i Sierakowską. W ramach inwestycji przewidziano m.in.: • budowę pętli przy ul. Kołłątaja i ul. Kolejowej umożliwiającej obsługę autobusów przegubowych, punkt doładowania autobusów elektrycznych, pawilon socjalny dla kierowców, a także budowę przystanków (peronów) umożliwiających korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym oraz zadaszonej wiaty rowerowej, • przebudowę ul. Kolejowej od skrzyżowania z ul. Sierakowską do ul. Równoległej przez wykonanie chodnika, oświetlenia i odwodnienia ulicy. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Maciej Krogulec
29.11.2023
fot.mbo

Opcje strony

do góry