Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Łomianki otrzymają ponad 700 tys. na program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2024

Już po raz czwarty w Gminie Łomianki będzie realizowany program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Na ten cel z Funduszu Solidarnościowego Łomianki otrzymają ponad 700 tys. zł. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z wymienionymi.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

msz
14.02.2024
grafika: canva

 

Opcje strony

do góry