Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Warsztaty przyrodnicze dotyczące jeziorka Pawłowskiego i Ostrowskiego

8 lutego br. odbyły się warsztaty przyrodnicze dotyczące koncepcji zagospodarowania przyrodniczego jeziorka Pawłowskiego i Ostrowskiego.

Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy Łomianek, radni Rady Młodzieżowej, radni miejscy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach (Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, Referat Funduszy Zewnętrznych oraz Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa).

Przy udziale ekspertów z Kampinoskiego Parku Narodowego, Michała Miazgi z Fundacji REC oraz projektanta z Grima Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. zostały wypracowane bardzo ciekawe założenia retencji wody oraz zagospodarowania przyrodniczego części zbiorników z przeznaczeniem dla rodzimej fauny i flory. Szczególnie cenne uwagi dotyczyły części projektu pod nazwą „Oaza płazów”.

Warsztaty odbyły się dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Łomiankach z Dyrekcją Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach projektu UNESCO Rezerwat Biosfery Puszcza Kampinoska.

Serdecznie dziękuję wszystkim licznie przybyłym uczestnikom warsztatów, a szczególnie mieszkańcom za aktywny udział i zaangażowanie. Bardzo cieszy zrozumienie, że zaraz poza podstawowymi potrzebami mieszkaniowymi i infrastrukturalnymi w gminie Łomianki ważnym (o ile nie najważniejszym!) elementem dobrego życia jest okoliczna przyroda.

Małgorzata Żebrowska-Piotrak
14.02.2024
fot.mn

Opcje strony

do góry