Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

OPS w Łomiankach ogłasza rekrutację do

Projektu Twoje życie w twoich rekach – aktywna integracja społeczna w Łomiankach

projektu  Twoje życie w twoich rekach – aktywna integracja społeczna w Łomianki

- kiedy?

od 1 sierpnia 2011r.  do 31 grudnia  2011r.

- dla kogo?

- osoby bez zatrudnienia

- zamieszkałe w gminie Łomianki

- kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej ( 18 – 65 lat)

- 13 - 15 osób

- Projekt obejmuje działania dotyczące aktywnej integracji społecznej , w szczególności:

- kurs z zakresu obsługi komputera

- kurs na operatora wózka widłowego

- kurs wizażu i stylizacji paznokci

                - kurs nowoczesne metody wykańczania wnętrz

                - kurs konserwator terenów zielonych

 

- moduł aktywizujący  kompetencje społeczne i aktywne poszukiwanie pracy mający na celu integrację grupy, zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zwiększenie motywacji w dążeniu do celów, zapoznanie z asertywnością oraz metodami radzenia sobie ze stresem, zarządzenie sobą w czasie,

- doradztwo grupowe i indywidualne – warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem,

-  wizytę w bibliotece  mającą na celu podniesienie poziomu życia kulturalnego uczestników projektu i zachęcenie do korzystania z ofert domu kultury i biblioteki, wyjazd do kina, teatru

- zajęcia sportowe

- badania profilaktyczne

Szkolenia w miarę możliwości odbywać się  będą  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach.

Uczestnictwo w projekcie  jest BEZPŁATNE. Oferujemy atrakcyjne warunki szkolenia (m.in. wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie dochodowe dla uczestników projektu)

Wszelkie szczegóły oraz formularze zgłoszeń dostępne w Biurze Projektu : Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 90 57,  22 751 40 89

Informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej dostępnej w Ośrodku Pomocy Społecznej

Projekt realizowany jest zasadach równości szans kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania zjawisku dyskryminacji.

Projekt  Twoje życie w twoich rekach – aktywna integracja społeczna w Łomianki ” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poddziałanie  7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.

Realizator projektu : Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach


Opcje strony

do góry