Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Pierwszy egzamin w życiu

We wtorek, 5 kwietnia szóstoklasiści wszystkich łomiankowskich szkół podstawowych przystąpili do sprawdzianu kontrolnego z wiedzy ogólnej, kończącego edukację w podstawówce. To pierwszy w ich życiu tak ważny egzamin.

Pierwszy egzamin w życiu

We wtorek, 5 kwietnia szóstoklasiści wszystkich łomiankowskich szkół podstawowych przystąpili do sprawdzianu kontrolnego z wiedzy ogólnej, kończącego edukację w podstawówce. To pierwszy w ich życiu tak ważny egzamin.
Dzieci musiały wykazać się m.in. umiejętnościami czytania ze zrozumieniem, interpretowania wykresów i logicznym myśleniem. We wszystkich czterech Szkołach Podstawowych do sprawdzianu przystąpiło 208 dzieci. W największej  SP nr 1, było ich 115.
Sprawdziany są kodowane jak na maturach i sprawdzane przez nauczycieli z zewnątrz. Za wzorowo napisany egzamin, można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Uczniowie otrzymają do świadectw kończących edukację w Szkole Podstawowej zaświadczenia z informacją o wynikach egzaminu. Te, są ważne m.in. przy przyjęciach dzieci do Gimnazjów.
Najlepsi uczniowie mają szansę na nagrody w postaci wyjazdu do jednej z europejskich stolic w ramach realizowanego przez miasto programu „Zwiedzamy stolice Europejskie”

Egzamin na sali gimnastycznej w SP 1

Opcje strony

do góry