Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/55,Pomoc-przy-wypelnianiu-wnioskow.html
2020-10-30, 03:17

Pomoc przy wypełnianiu wniosków

W związku z zainteresowaniem rolników z terenu Gminy Łomianki w sprawie pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie za rok 2011

W związku z zainteresowaniem rolników z terenu Gminy Łomianki w sprawie pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie za rok 2011 pracownicy Terenowego Zespół Doradców Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Łazach, pełnić będą dyżury w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach, w sali nr 5, w dniach 13 i 27  kwietnia oraz 11 maja br. w godz. 12:00 -16:00. Pomoc będzie udzielana na zasadach i w oparciu o Zarządzenie nr 15/11 Dyrektora MODR z 24 marca 2011 r.     

Zainteresowanych rolników serdecznie zapraszamy.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowe za 2011 r. rolnicy mogą złożyć do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

Szczegóły dotyczące wniosków można uzyskać w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Wojcieszynie przy ul.Trakt Królewski 91 (tel. kont. 022 752-01-13) lub na stronie internetowej, www.arimr.gov.plOpcje strony