Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Przeciwdziałanie suszy - oglądaj online

Przeciwdziałanie suszy - link do relacji

https://us02web.zoom.us/j/81913193763

PROGRAM SPOTKANIA

Wprowadzenie do tematu spotkania oraz wyjaśnienie i zachęcenie mieszkańców do zadawania pytań w formie chatu. (W przypadku dużej ilości pytań odpowiedzi zostaną udzielone indywidualnie, po zakończeniu transmisji.)

Małgorzata Żebrowska-Piotrak - Burmistrz Łomianek

 •  wprowadzenie ogólne do tematu i zakładanych kierunków działań urzędu

Włodzimierz Szaga – Główny specjalista ds. ochrony środowiska, przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego, Kampinoski Park Narodowy

 • Informacja o sytuacji KPN w kontekście:
   - podejmowanych działań przeciwdziałania suszy,
   - zagrożenia pożarowego.
 • Informacja o zabezpieczeniach w przypadku pożaru.
 • Informacja dla mieszkańców Łomianek – co robić, jak zachowywać bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas odwiedzin KPN.

Robert Latawiec– Kierownik Stacji Uzdatniania Wody ZWiK Łomianki

 • Zabezpieczenie Łomianek na wypadek wystąpienia długotrwałej suszy:
   - zasoby wodne - sytuacja Łomianek,
   - zbiorniki retencyjne,
   - plany inwestycyjne związane z przyszłą rozbudową systemu zaopatrzenia w wodę.

Paweł Bohdziewicz – zastępca Burmistrza ds. technicznych

 • Informacjach o aktualnych działaniach urzędu:
  - program rządowy „  Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (program rozwoju retencji)”,
  - Struga Dziekanowska –– zasilanie Strugi, w tym przeciwdziałanie obniżeniu się lustra wody w Jeziorze Kiełpińskim i Dziekanowskim,
  - pielęgnacja zieleni miejskiej:
  1. koszenie/nie koszenie trawników,
  2. nasadzenia kompensacyjne,
  3. Park Miejski przy ul. Fabrycznej.
 • Informacja o planowanych działaniach urzędu:
  - Poradnik dla mieszkańca.
  - Zbiorniki na wodę deszczową. Program pilotażowy.  

Agnieszka Gawron-Smater - Radna, członek KDS ds. zieleni i ochrony przyrody

 • Omówienie programów wdrażanych w dużych miastach i niektórych gminach.
 • Co my jako mieszkańcy możemy zrobić w ramach walki z suszą?

 

 

 

grafika:kż
20.05.2020

 

 

Opcje strony

do góry