Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Burmistrz Łomianek przypomina, iż Rada Miejska w Łomiankach 19 grudnia 2019r.  podjęła uchwałę nr XIX/158/2019 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania  bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Łomianki, ustalającą 98% bonifikatę od opłaty jednorazowej począwszy od drugiego roku po przekształceniu. Biorąc powyższe pod uwagę zachęcamy do składania wniosków zainteresowane osoby. 

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Łomiankach jaki ze strony internetowej. Link do wniosku: https://bip.lomianki.pl/bip/biuro-obslugi-mieszkanc/wydzial-geodezji-gospod/zadania-z-zakresu-gospo/9934,Przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-bonifikata-98.html

Dodatkowo, pragniemy przypomnieć, iż termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak i opłat za użytkowanie wieczyste za grunty, które nie podlegały przekształceniu, za rok 2020 mija 30 czerwca 2020r.

Piotr Kowalski

grafika: canva/mn

04.06.2020

 

Opcje strony

do góry