Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Akcja „Lato w mieście 2020” – nowe zasady bezpiecznego wypoczynku!

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni,

w związku z trwającą w dalszym ciągu sytuacją epidemiczną w naszym kraju oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży musimy zmienić dotychczasową organizację naszej akcji. Ww. procedury służą ograniczeniu ryzyk zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. Konieczne jest bezwzględne dostosowanie się do panującej sytuacji, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Gmina Łomianki również musi dostosować się do panującej sytuacji. Najważniejsze jest  bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin i pracowników. W związku z powyższym nie będzie możliwe zapisanie dziecka do innej szkoły, niż szkoła do której dziecko uczęszcza obecnie. Natomiast terminy przeprowadzenia akcji pozostają nie zmienione, przypominamy je poniżej.

Ze względu na wytyczne i panujący reżim nie zaproponujemy dzieciom żadnych wyjazdów do kina, muzeum, ZOO itp. ciekawych miejsc, w których dzieci dotychczas bywały, w tym także wyjść na basen. Obowiązujące nas restrykcje powodują, że możemy Państwa dzieciom zaproponować tylko i wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Szkoły podstawowe, które wznowiły swoją działalność od 25 maja br. pracują w nowym reżimie sanitarnym, którego w dalszym ciągu należy bezwzględnie przestrzegać. 

Akcja „Lato w mieście 2020” planowana jest w pięciu szkołach podstawowych, według poniższego harmonogramu:

  • SP w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6 - od 29 czerwca do 10 lipca 2020 r., 
  • SP nr 2 w Łomiankach, ul. Partyzantów 31 - od 13 lipca  do 24 lipca 2020 r.,
  • SP nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 - od 27 lipca do 7 sierpnia 2020 r., 
  • SP w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435 - od 10 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r., 
  • SP nr 3 w Łomiankach, ul. Staszica 2 - od  17 sierpnia do 28 sierpnia 2020 r.

Jednak, czy akcja w danej szkole się odbędzie, ostatecznie zdecyduje ilość zapisanych uczestników (co najmniej 16 dzieci, na zajęcia w jednym tygodniu). Jednocześnie informujemy, że w przypadku większej liczby chętnych dzieci, niż możliwości danej szkoły nie wszystkie dzieci zostaną przyjęte. Musimy brać pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dot. liczby dzieci w grupach, powierzchni sal oraz możliwości kadrowych placówek.

Udział w akcji będzie jak co roku odpłatny i wyniesie 80,00 zł (za jeden tydzień). W cenie wliczone są dwa posiłki: śniadanie i obiad, woda na bieżąco podawana dzieciom podczas całodziennego pobytu oraz artykuły papiernicze i malarskie pomocne do zoorganizowania zajęć stacjonarnych. 

Przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-17.00, dzieci będą miały zapewnioną opiekę. 

Zainteresowanych rodziców prosimy o szczegółowe zapoznanie się z naszą informacją i ewentualne zgłaszanie się bezpośrednio do swoich szkół, celem zapisania swoich pociech na akcję, w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2020 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące wytycznych sanitarnych znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Anna Grabowska, Wydział Edukacji

grafika: canva/mn

05.06.2020

 

Opcje strony

do góry