Oficjalny Serwis Informacyjny

Aktualnie znajdujesz się na:

Coroczny przegląd wałów w Gminie Łomianki

2 lipca br. przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzili na terenie Gminy Łomianki coroczny przegląd wód i urządzeń wodnych. Przeglądowi poddano wał rzeki Wisły na całym jego odcinku w naszej Gminie (11 km). 
 
W precyzyjnym przeglądzie poza przedstawicielami Wód Polskich uczestniczyli: naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego Tomasz Szachowski, zastępca burmistrza ds. technicznych Paweł Bohdziewicz, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Piotr Kaczmarczyk, radny Marcin Etienne – członek komisji bezpieczeństwa RM, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Dziekanowa, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim Arkadiusz Bicz.  
 
Podczas kilkugodzinnego przeglądu wału zgłoszono i okazano pracownikom Wód Polskich kilka ważnych elementów mogących mieć wpływ na wytrzymałość wału, a tym samym na bezpieczeństwo nas wszystkich:
 
1. dopuszczenie do porośnięcia drzewami i krzewami strefy 3 m od podstaw wału – konieczne usunięcie,
2. częste przerastanie koron drzew rosnących poza strefą 3 m od podstawy wałów i tym samym zacienianie ścian wału, co powoduje obumieranie darni i roślin zielnych rosnących na skarpach wału - konieczne wykonanie korekty koron drzew, 
3. stwierdzono, że kilkaset metrów za ul. Brukową Gajową (ul. Podwale Kępa Kiełpińska) występują liczne nory bobrze w skarpach wału, nory te posiadają głębokość powyżej 2 m – konieczne prace naprawcze,
4. wskazano miejsca gdzie na koronę wału wiatr przewrócił drzewa - drzewa te zostaną usunięte,
5. dokonano oględzin fragmentu ul. Podwale na Kępie Kiełpińskiej (w okolicach stadniny koni) gdzie przejeżdżające tą wąską gruntową drogą samochody spowodowały uszkodzenie podstawy wału, doprowadzając do jego uszkodzenia.
 
Przegląd 11 km wału w licznym gronie ekspertów i przy merytorycznym podejściu uczestników do sprawy bezpieczeństwa mieszkańców pozwala mieć nadzieję, że kwestia remontu i przebudowy wału wiślanego nabierze rozpędu i jego stan techniczny zostanie podniesiony do najwyższego poziomu. Zanim jednak doczekamy się modernizacji wału konieczne są doraźne naprawy miejsc, które tego wymagają.
 
Liczymy na to, że Łomianki z tym problemem nie zostaną same i będziemy mogli liczyć na wsparcie finansowego Starostwa, Urzędu Wojewódzkiego, czy Urzędu Marszałkowskiego – wszak bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Łomianki, to nasza wspólna sprawa.
 
Paweł Bohdziewicz - Zastępca Burmistrza ds. technicznych
Piotr Kaczmarczyk - Wydział Ochrony Środowiska
 
fot. Piotrk Kaczmarczyk, Marcin Etienne
 
03.07.2020

Opcje strony

do góry