Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/14277,Obwieszczenie.html
2022-10-06, 07:06

Obwieszczenie

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone w dniach od 25 sierpnia 2022 r.  do 16 września 2022 r.  w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Łomianek (w zakładce „Ogłoszenia informacje i wykazy”).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sierakowska Południe” – etap II odbędzie się 15 września 2022 r.  w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godzinie 17:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan” odbędzie się 15 września 2022 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godzinie 18:00.

Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone z zachowaniem aktualnych wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

pm
4.08.2022

Opcje strony