Oficjalny Serwis Informacyjny

Gminny Program Wymiany Pieców

 
 
Gmina Łomianki zaprasza do udziału w pilotażowym Gminnym Programie Wymiany Pieców
 
Celem programu, który będzie realizowany także w następnych latach, jest wspieranie wymiany źródeł ciepła na terenie gminy. Zgodnie z uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
(http://www.edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/9600/), użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012), muszą wymienić je do końca 2022 roku, a użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 muszą wymienić je do końca 2027 roku.
 
Gminny Program Wymiany Pieców będzie wspierał ograniczanie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Łomianki na lokalnych zasadach, czyli zostanie dostosowany do naszych lokalnych potrzeb. Pomoc finansowa będzie udzielana w formie dotacji celowej. Wysokość takiej dotacji wyniesie 70 proc. rzeczywistych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż dziesięć tysięcy złotych w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła oraz nie więcej niż siedem tysięcy złotych w przypadku montażu źródła zasilanego gazem.

Dokumentacja Gminnego Programu Wymiany Pieców, wraz z wszystkimi formularzami, dostępna jest poniżej. Dokumentację można również otrzymać w Wydziale Ochrony Środowiska UM w budynku przy ul. Warszawskiej 71 w Łomiankach (pokój 5, tel. 22 76 86 224, 22 76 86 225).

 
ZAŁĄCZNIKI:

Opcje strony

do góry