Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/gmina-lomianki/studium-uwarunkowan-i-k/8319,Studium.html
2021-12-05, 00:52

Studium


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki zostało zatwierdzone Uchwałą Nr IX/90/2015 z 13 sierpnia 2015 r.  Rady Miejskiej w Łomiankach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcje strony